Publisert: Torsdag, 25. August - 2016 |  

Vi har byttet navn til Glitre Energi!

Strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har slått seg sammen, og skifter navn til Glitre Energi!

 

 

– Vi er blitt større og mer solid, men er fortsatt like lokale. Vi er de samme menneskene som tilbyr like god kundeservice, lokalt engasjement og rimelige priser, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

 

Navnebyttet er et resultat av den vellykkede fusjonen av strøm- og nettvirksomheten i de tre selskapene. En målsetting med fusjonen har vært å skape et nytt og robust selskap som er attraktivt for flere nettselskap å bli en del av i fremtiden.

 

– Sammenslåingen har vært en suksess for oss. Vi er tre selskap som nå bygger ETT nytt selskap for fremtiden i Glitre Energi. Det er til det beste for både kundene, eierne og ansatte for å møte kravene til sikrest mulig strømforsyning til lavest mulig pris, sier Skjæggestad.

 

Samles i Glitre Energi

Hele EB-konsernet er omfattet av navnebyttet – det betyr at både nettselskapet, strømselskapet, kraftproduksjonsselskapet samles i Glitre Energi.

Nettvirksomheten i Glitre Energi er nå blant de ti største nettselskapene i landet og leverer strøm til 90.000 nettkunder.

Samtidig er jeg stolt over det nye nettselskapet som allerede leverer godt på målsetningen om å være det beste alternativet for fremtidig utvikling av nettleie, leveringssikkerhet og teknologisk kompetanse, sier han.

 

Navnet lanseres i markedet den 26. august.

 

Det vil komme flere store nyheter fra Glitre Energi denne høsten: Smart Strøm prosjektet hvor alle kunder får installert nye, smarte målere rulles ut fra oktober.

 

Om Glitre Energi

Glitre Energi er et energi og nettkonsern, og består av forretningsområdene Marked, Infrastruktur, Produksjon, konsernfunksjoner og øvrig eierskap.

www.glitreenergi.no