Publisert: Tirsdag, 17. April - 2018 |  

Smarte tips for lading av elbil

 

Det selges stadig flere elbiler i Norge, og Glitre Energi Nett har bidratt aktivt med å etablere ladepunkter i vårt forsyningsområde. Elektrifisering av transportsektoren er et godt tiltak både for å redusere forurensningen i nærmiljøet og klimautslipp. Vi i Glitre Energi ønsker å bidra til en god og problemfri etablering av elektrisk transport i vårt nettområde.

 

Etter hvert som utbredelsen av elbiler øker, vil mer av ladingen skje i private hjem. Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Derfor er det viktig å være klar over at lading av elbiler i enkelte tilfeller kan føre til uønskede konsekvenser for strømnettet. Dette krever at du må ta noen forholdsregler.

 

  • Unngå lading med vanlig stikkontakt
  • Ikke bruk skjøteledning
  • Sjekk det elektriske anlegget først. 

 

Veggmontert ladeboks

Det anbefales å ha en egen strømkurs/sikring i sikringsskapet med kabel til en Mode 3/på vegg-lader. Den gir best sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet. Veggmontert ladeboks må settes opp av en autorisert el-installatør.

Vi anbefaler ikke å installere 1-fas ladning over 20 A strømstyrke. Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fas. For 3-fasanlegg vil skjevspenningsproblematikk unngås (se under), og man kan lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fas tilsvarer 6,3 kW 3-fas.

 

Sjekk det elektriske anlegget
Det er alltid viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Der det er kapasitetsproblem kan lading av elbiler foregå over lengre tidsrom med lavere strømstyrke. En kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang er derfor å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen. Ta derfor kontakt med din egen installatør hvis du er i tvil om ditt elektriske anlegg har tilstrekkelig kapasitet.

Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor via sin egen installatør ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag.

 

Lading kan forårsake skjevspenning i nettet
Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevspenning. I praksis betyr det at lading på 1-fas 230 V med for høye strømstyrker øker risikoen for skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger og andre forstyrrelser som faller inn under «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet».

 

Regulert av forskrifter
Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).

 

Les mer om trygg lading av elbil på DSBs sider her.