Smarte tips for lading av elbil

Det selges stadig flere elbiler i Norge, og Glitre Energi Nett har bidratt aktivt med å etablere ladepunkter i vårt forsyningsområde. Elektrifisering av transportsektoren er et godt tiltak både for å redusere forurensningen i nærmiljøet og klimautslipp. Vi i Glitre Energi ønsker å bidra til en god og problemfri etablering av elektrisk transport i vårt nettområde.

Etter hvert som utbredelsen av elbiler øker, vil mer av ladingen skje i private hjem. Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Derfor er det viktig å være klar over at lading av elbiler i enkelte tilfeller kan føre til uønskede konsekvenser for strømnettet. Dette krever at du må ta noen forholdsregler.

 

  • Unngå lading med vanlig stikkontakt
  • Ikke bruk skjøteledning
  • Sjekk det elektriske anlegget først. 

 

Veggmontert ladeboks

Det anbefales å ha en egen strømkurs/sikring i sikringsskapet med kabel til en Mode 3/på vegg-lader. Den gir best sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet. Veggmontert ladeboks må settes opp av en autorisert el-installatør.

Vi anbefaler ikke å installere 1-fas ladning over 20 A strømstyrke. Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fas. For 3-fasanlegg vil skjevspenningsproblematikk unngås (se under), og man kan lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fas tilsvarer 6,3 kW 3-fas.

 

Sjekk det elektriske anlegget
Det er alltid viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Der det er kapasitetsproblem kan lading av elbiler foregå over lengre tidsrom med lavere strømstyrke. En kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang er derfor å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen. Ta derfor kontakt med din egen installatør hvis du er i tvil om ditt elektriske anlegg har tilstrekkelig kapasitet.

Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor via sin egen installatør ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag.

 

Lading kan forårsake skjevspenning i nettet
Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevspenning. I praksis betyr det at lading på 1-fas 230 V med for høye strømstyrker øker risikoen for skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger og andre forstyrrelser som faller inn under «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet».

 

Regulert av forskrifter
Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).

 

Les mer om trygg lading av elbil på DSBs sider her.

 

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Skriv til oss på chat om HAN-port, innlogging på Min Side og spørsmål om nettleiefaktura