Smart strømbruk i et fornybart samfunn

Det er dyrt å bygge firefelts motorvei kun for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Her kan du lære mer om hvorfor smart strømbruk lønner seg – for alle.

 

I Norge er vi heldige som har et strømnett som er så kraftig at alle kan bruke så mye strøm de ønsker når de ønsker det. Slik skal vi naturligvis fortsatt ha det, men mye er i endring.

Vi bruker stadig mer strøm, og vi bruker den annerledes enn før. Hjemme har vi kanskje induksjonstopp og en elbil som krever mye av strømnettet. Det betyr at vi i framtiden må bruke strømmen litt smartere. Når mange bruker strømmen samtidig kan det gi overbelastning i nettet. Strømnettet vårt er laget for å tåle mye, men det tåler ikke hva som helst. I verste fall blir det mørkt.

Det ønsker vi å unngå. Det er to sentrale løsninger på en slik utfordring. Vi kan bygge ut nettet slik at det tåler alle typer belastninger til enhver tid, det vil koste mange milliarder kroner i investeringer. Eller vi kan flytte forbruket vårt litt i løpet av døgnet. Det skal ikke så mye til.

Du skal fortsatt kunne lage middag når du kommer hjem fra jobb og skal ha barna av gårde på aktiviteter. Du skal fortsatt kunne lage kaffe på morgenen og ha varmt vann i dusjen. Men kanskje kan varmekablene på badet være avslått under middagen, og kanskje kan elbilen først begynne å lade i 20-tiden på kvelden og bruke natten til å fylle seg opp.

Hjemmet ditt skal være like komfortabelt og behagelig som før. Flytting av strømforbruket skal være enkelt og sømløst ved hjelp av smart teknologi og styringssystemer. Å spre strømforbruket jevnere utover døgnet skal du ikke merke noe særlig til.

Klarer vi dette sammen vil vi kunne spare både deg og samfunnet for store fremtidige investeringer, samtidig som vi sikrer et robust nett med god leveringssikkerhet. Alle skal ha nok strøm også i framtida. Med smartere løsninger og små justering i vanene våre vil vi kunne holde utbyggingskostnadene nede – kostnader som til syvende og sist havner hos hver enkelt av oss. Det er bra for alle.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger opp til å sende forslag om ny nettleiestruktur på høring høsten 2019. Her vil prising av effekt bli et sentralt tema. Hvordan den nye nettleiestrukturen blir og når den innføres blir avklart etter høringen. Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig.

 

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Skriv til oss på chat om HAN-port, innlogging på Min Side og spørsmål om nettleiefaktura