Slik får du ny måler

EB_banner_smartstrom_2000x465px-2

Booking

I god tid før målerbyttet vil du få et brev og brosjyre fra oss i Glitre Energi Nett med mer informasjon om målerbyttet.

Ca. 14 dager før målerbyttet vil du få en tekstmelding med foreslått dato og tid for målerbyttet hjemme hos deg. Denne må du bekrefte før vi kommer hjem til deg.

 

 

Hvordan skal målerbyttet skje?

Montering

Det er helt nødvendig at du er hjemme når vi kommer, med mindre måleren er tilgjengelig utenfor boligen din – for eksempel i en trappeoppgang eller teknisk rom i en blokk.

 

Voksen person hjemme

Vi vil at en voksen person, som vet hvor måleren er plassert, skal være hjemme når vi kommer. Om et barn under 18 år er hjemme alene, går vi ikke inn, med mindre det er avklart med deg.

 

Tilgang til måleren

For at målerbyttet skal skje så smidig som mulig, ber vi deg om å passe på at vi har uhindret tilgang til måleren. Det er viktig at vi kan stå foran måleren/sikringsskapet ved byttet. Måleren kommuniserer ved hjelp av radiosignaler. For å sikre god kvalitet på kommunikasjonen, kan det bli nødvendig å montere en liten antenne i tilknytning til måleren. Dette blir vurdert av montøren på stedet.

 

Et kort avbrudd

Når vi bytter din el-måler vil det oppstå et kort strømbrudd. Det er da viktig at følsomt utstyr, som for eksempel datamaskiner, er slått av i monteringsperioden.

 

 

Hvem gjør jobben?

Glitre Energi Nett benytter godkjente entreprenører og montører som utfører målerbyttet på en profesjonell måte.

 

Legitimasjon

Alle som kommer til deg i forbindelse med målerbyttet skal ha legitimasjon på seg. Husk å be om å få se denne før du slipper noen inn.

 

Målerstanden

Ved målerbyttet foretar vi en sluttavlesning på din gamle måler og registrerer målerstanden. Vi tar også et bilde av måleren for å kunne dokumentere målerstanden.

 

 

Sjekk at vi har riktig kontaktinformasjon til deg:

 

Vi må ha riktig telefonnummer og epost til deg for å komme i kontakt med deg når det nærmer seg installasjon av din nye måler. Logg inn på Min side for å sjekke eller endre kontaktinfo.