Smart nettleiefaktura

I utgangspunktet regnes kapasitetsleddet ditt ut ifra de 5 høyeste timesmaksene dine i løpet av de siste 12 måneder. Men siden vi startet med blanke ark per 01.04.21 vil det være noe annerledes. Slik vil vi regne ut kapasitetsleddet ditt frem til januar 2022.

Mai

Høyeste timesmaksen din i april.

Juni

Gjennomsnittet av de høyeste timesmaksene i april og den høyeste i mai.

Juli

Gjennomsnittet av de høyeste timesmaksene i april, i mai og i juni.

August

Gjennomsnittet av de høyeste timesmaksene i april, i mai, i juni og i juli.

September

Gjennomsnittet av de høyeste timesmaksene i april, i mai, i juni, i juni og i august.

Oktober

Gjennomsnittet av de 5 høyeste timesmaksene fra april, mai, juni, juli, august og september.

November

Gjennomsnittet av de 5 høyeste timesmaksene fra april, mai, juni, juli, august, september og oktober.

Desember

Gjennomsnittet av de 5 høyeste timesmaksene fra april, mai, juni, juli, august, september, oktober og november.

Januar

Gjennomsnittet av de 5 høyeste timesmaksene fra april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november og desember.

Her er de nye linjene på fakturaen din

Illustrasjon av smart nettleie faktura

Energiledd baserer seg på antall kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Det er beregnet ut ifra hvor mye strøm du brukte i den måneden fakturaen gjelder.

Kapasitet 5-10 referer til hvilket trinn i kapasitetstrappa du havnet på ut ifra timesmaksene dine. I dette tilfellet viser det til trinn 2.

Max kapasitet har tatt ut den høyeste timesmaksen din for den måneden fakturaen gjelder. Dette er kun til din informasjon.

Redusert nettleie- natt er det du har fått redusert på ditt natt-forbruk.