Fakturadetaljer

Illustrasjon av smart nettleie faktura

På side 2 av nettleiefakturaen din finner du fakturadetaljer, altså hva du betaler for i nettleie. Du finner en oversikt over alle nettleiefakturaer på Min Side.

Energiledd baserer seg på antall kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Det er beregnet ut ifra hvor mye strøm du brukte i den måneden fakturaen gjelder.

Kapasitet 5-10 referer til hvilket trinn i kapasitetsleddet du havnet på ut ifra månedsmaksene dine. I dette tilfellet viser det til trinn 2.

Max kapasitet viser hva kapasitetsleddet ditt er nå, etter regnet ut gjennomsnittet ditt av de 5 høyeste månedsmaksene dine siden april 2021. Dette er kun til din informasjon!

Redusert nettleie- natt er det du har fått redusert på ditt natt-forbruk.