Smart nettleie faktura

Er du en del av smart nettleie vil du legge merke til noen nye linjer på fakturaen din. Dette er fordi vi nå fakturerer deg med et kapasitetsledd i stedet for et fastledd.

I utgangspunktet regnes kapasitetsleddet ditt ut ifra de 5 høyeste timesmaksene dine i løpet av de siste 12 måneder. Men siden vi startet med blanke ark per 01.04.21 vil det være noe annerledes. Slik vil vi regne ut kapasitetsleddet ditt frem til januar 2022.

Mai
Høyeste timesmaksen din i april.

Juni
Gjennomsnittet av de høyeste timesmaksene i april og den høyeste i mai.

Juli
Gjennomsnittet av de høyeste timesmaksene i april, i mai og i juni.

August
Gjennomsnittet av de høyeste timesmaksene i april, i mai, i juni og i juli.

September
Gjennomsnittet av de høyeste timesmaksene i april, i mai, i juni, i juni og i august.

Oktober
Gjennomsnittet av de 5 høyeste timesmaksene fra april, mai, juni, juli, august og september.

November
Gjennomsnittet av de 5 høyeste timesmaksene fra april, mai, juni, juli, august, september og oktober.

Desember
Gjennomsnittet av de 5 høyeste timesmaksene fra april, mai, juni, juli, august, september, oktober og november.

Januar
Gjennomsnittet av de 5 høyeste timesmaksene fra april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november og desember.

Illustrasjon av smart nettleie faktura

Energiledd baserer seg på antall kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Det er beregnet ut ifra hvor mye strøm du brukte i den måneden fakturaen gjelder.

Kapasitet 5-10 referer til hvilket trinn i kapasitetstrappa du havnet på ut ifra timesmaksene dine. I dette tilfellet viser det til trinn 2.

Max kapasitet har tatt ut den høyeste timesmaksen din for den måneden fakturaen gjelder. Dette er kun til din informasjon.

Redusert nettleie- natt er det du har fått redusert på ditt natt-forbruk.