Hopper du opp et eller to trinn på kapasitetsleddet?

Da kan du lese videre her for tips om hvordan du kan komme deg et eller to trinn ned igjen

I det grønne skiftet, hvor mer og mer elektrifiseres må vi tenke nytt på hvordan vi bruker strøm i hverdagen vår. Dersom du har en elbil, to elbiler eller du vurderer å skaffe deg elbil kan det være en fordel å tenke over ens ladevaner, og hvordan type elbillader en har/skal skaffe seg. På denne siden har vi satt opp et par eksempler på husstander med og uten elbil.

Merk at dette er eksempler og er kun ment som en indikasjon på hva man kan forvente seg og eventuelt endre for å havne på et lavere kapasitetsledd.

Litt kjappe tall

  • Ca 35% av kundene våre ligger de siste 12 mnd i trinn 1 
  • Ca 50% av kundene våre ligger de siste 12 mnd i trinn 2 
  • Ca 15% av kundene våre ligger de siste 12 mnd i trinn 3 
  • Kun et fåtall kunder våre ligger de siste 12 mnd i trinn 4 

Eksempel på en bolig med elbil og et årsforbruk på 25000 kWh, hvorav 8000 kWh medgår til lading av elbil mellom kl.22 på kvelden og kl.06 på morgenen. Hvorfor lade med lav effekt? Se tabellen under. 

Uten smart nettleie Elbillader 3,7 kW Elbillader 7,2 kW Elbillader 11 kW Elbillader 22 kW
Energiledd 10 625 kr/år 9 665 kr/år 9 665 kr/år 9 665 kr/år 9 665 kr/år
Kapasitetsledd 1 625 kr/år 1 625 kr/år 2 000 kr/år 2 500 kr/år 3 000 kr/år
Total nettleie 12 250 kr/år 11 290 kr/år 11 665 kr/år 12 165 kr/år 12 665 kr/år

 

Oversikt over kapasitetsleddene satt opp som trappetrinn

Leilighet uten elbil

En gjennomsnittlig leilighet med et normalt årlig strømforbruk der det brukes strøm til oppvarming, vil oftest ha toppene sine rundt middagstid når matlaging står for tur, sammen med en runde med oppvaskmaskin og en klesvask. Da vil makstoppene ligge i skjæringspunktet mellom første og andre trinn i kapasitetstrappen. Med enkle grep kan en spare penger på nettleien ved å tilpasse forbruket i de kaldeste periodene på vinteren.

Planlegg for å unngå å kjøre vaskemaskin og tørketrommel samtidig som du lager middag, så kan forbrukstoppene akkurat bli under istedenfor over kapasitetsgrensen i det andre trinnet.

Oversikt over kapasitetsleddene satt opp som trappetrinn

Enebolig med 1 elbil

Eksempel på en bolig med totalforbruk på 25000kWh, hvorav 8000kWh medgår til lading av elbil mellom kl.22 på kvelden og kl.06 på morgenen. 

Hvis du har en 7,2kW lader kan du lade inntil 60kWh hver natt mellom kl.22 0g kl.06. Det er mye mer energi enn gjennomsnittsbehovet for en elbil til daglig bruk på mellom 10 og 20kWh. For å lade opp bilens behov med 20 kWh holder det å lade med en effekt på 2,5kW i de 8 timene med natt rabatt. Ved å gjøre det slipper du økte kostnader på nettleien for å lade elbilen på kortest mulig tid. 

Du kan faktisk spare inntil 500 kr årlig på kapasitetsleddet, spare like mye på energileddets natt rabatt, og fortsatt ha fulladet elbil hver morgen. 

Oversikt over kapasitetsleddene satt opp som trappetrinn

Enebolig med 2 elbiler med et forbruk som tilsvarer kapasitetstrinn 3

Dere har 2 elbiler med 11kW og 7,2kW ombordladere, og ved å lade begge elbilene samtidig vil dere belaste nettet med å trekke 18,2kW kun til lading. Dette plasserer dere  i det tredje trinnet i kapasitetstrappen.

Dere kan lade inntil 146 kWh hver natt mellom kl.22 0g kl.06. Det er mye mer energi enn gjennomsnittsbehovet for de to elbilene til daglig bruk som er på mellom 10 og 20 kWh per bil. For å lade opp bilenes behov med 20 kWh per bil holder det å lade med en effekt på 2,5 kW per bil (5 kW til sammen)  i de 8 timene med natt rabatt istedenfor å kun lade i ca 2-2,5 timer med bilenes ombordladeres fulle effekt.

Dere vil, med et smart styringssystem på elbilladerne for boligen, samlet sett kunne sette maksbelastningen til 10 kW og holde seg innenfor det andre kapasitetstrinnet der dere mest sannsynlig har deres øvrige forbrukstopp for boligen. Da slipper dere økte kostnader på nettleien for å lade elbilen raskere enn nødvendig. 

 

Oversikt over kapasitetsleddene satt opp som trappetrinn

Enebolig med 2 elbiler med et forbruk som tilsvarer kapasitetstrinn 4

Dere har 2 elbiler med 11 kW ombordladere, og ved å lade begge elbilene samtidig vil dere belaste nettet med å trekke 22 kW kun til lading. Dette plasserer dere i det øverste trappetrinnet i kapasitetstrappen

Dere kan lade inntil 176 kWh hver natt mellom kl.22 0g kl.06. Det er mye mer energi enn gjennomsnittsbehovet for de to elbilene til daglig bruk på mellom 10 og 20 kWh per bil. For å lade opp bilenes behov med 20 kWh per bil, holder det å lade med en effekt på 2,5 kW per bil (5 kW til sammen) i de 8 timene med natt rabatt istedenfor å kun lade i underkant av 2 timer med 11 kW effekt pr bil. 

Dere vil, med smart styringssystem på elbilladerne for boligen, samlet sett kunne sette maksbelastningen til 10 kW og holde dere innenfor det andre kapasitetstrinnet der dere mest sannsynlig har deres øvrige forbrukstopp for boligen. Da slipper dere økte kostnader på nettleien for å lade elbilen raskere enn nødvendig. 

 

Tenker du på å skaffe deg elbil?

Da ønsker du kanskje også å installere en elbillader, enten det er i din private garasje, eller på garasjeplassen din i sameiet. Som andre elbileier ønsker du ingen begrensning på rekkevidden enn batteriet.

Med smartstyring kan du begrense toppene dine i løpet av døgnet, og spare ytterligere ved å sette på tidssyring så den lader på natten. Med elbilladerens smarte styringsinnstillinger via HAN-porten i strømmåleren, holder den totalforbruket av strøm under 5 kW. Setter man da på tiddstyring så den lader mellom kl. 22 og kl. 06 kan du lade 40kWh. Da sparer du penger på redusert energiledd på natten, selv om du kanskje hopper opp et trinn på kapasitetsleddet. Elbilen er fulladet på morgenen og dekker dine rekkeviddebehov hver eneste dag.

 

Hva er HAN-porten?

HAN-port er en egen fysisk utgang på din smarte strømmåler som du kan enkelt ta i bruk for å få en mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt. Den holdes stengt inntil kunden som er registrert på strømmåleren har bedt om å åpne den via Min Side. Når du har bedt om å få denne åpnet er det kun du som har tilgang til de dataene og kan ta i bruk ekstrautstyr som f.eks smarte elbilladere.