Smart Nettleie (utgått)

..var et pilotprosjekt Glitre Energi Nett hadde fra 2020 til ny nettleiemodell trådde i gang 1. juli 2022. Les mer om ny nettleiemodell her.

Smart Nettleie (utgått pilotprosjekt - se ny nettleiemodell i stedet)

Vi må utnytte strømnettet vårt smartere gjennom døgnet, for å utsette eller unngå behov for å bygge ny kapasitet. Om natten er det god plass i nettet, derfor har vi i Glitre Energi Nett redusert nettleie fra kl. 22 på kvelden til kl. 06 om morgenen. Da kan du for eksempel flytte elbillading til natten, og spare penger på det. Merk at vi fraråder å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel om natten. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og vil uansett gi en særdeles liten besparelse.

 

  

Kapasitetsleddet i Smart nettleie

Fastleddet i nettleien har vært lik for alle privatkunder uavhengig av hvordan du bruker strømmen. Fra 1. april 2021 ble fastleddet endret til et kapasitetsledd. Ved å endre fastleddet til et kapasitetsledd gir vi deg muligheten til å påvirke det du bruker i strøm mer enn noen gang. Det vil si at du betaler ut ifra hvor mye kapasitet på strømnettet du som kunde tar ut på en gang. Altså, hvor mye strøm du bruker samtidig.

Bruker du lite strøm samtidig og belaster strømnettet med lav effekt vil du betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt.

Du kan derfor spare både ved å ha et jevnt forbruk gjennom døgnet og ved å flytte for eksempel elbillading til tiden mellom kl. 22 og kl. 06.

Nettleieprisen i Smart Nettleie

Nettleieprisen består i utgangspunktet av; fastledd, energiledd og offentlige avgifter.
I Smart Nettleie består nettleieprisen av; kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter.  

Fastleddet er det du har betalt fast uavhengig av hvor mye strøm du har brukt. Dette har du tidligere ikke hatt mulighet til å være med å påvirke, men i Smart Nettleie gir vi deg nettopp muligheten til det ved å endre fastleddet til et kapasitetsledd. Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de 5 høyeste månedsmaksene de siste 12 måneder. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. 

Energileddet er basert på antall kWh vi frakter hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Du betaler for antall kWh vi frakter i løpet av en måned.

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Dette er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre.

Nettleiepriser som Smart Nettleiekunde fra 1. mai 2022

Her finner du de nyeste nettleieprisene som kunde i Smart Nettleie

Nettleiepriser fra 1. mai 2022
Alle privatkunder som er med i Smart Nettleie
Kapasitetstrinn 1, 0–5 kWh 160,00 kr/mnd 1 920 kr/år
Kapasitetstrinn 2, 5–10,1 kWh 220,00 kr/mnd 2 640 kr/år
Kapasitetstrinn 3, 10,1–20 kWh 320,00 kr/mnd 3 840 kr/år
Kapasitetstrinn 4, 20,1 kWh– 375,00 kr/mnd 4 500 kr/år
Energiledd dag kl. 06-22 47,39 øre/kWh
Reduksjon energiledd natt kl. 22-06 – 12, 00 øre/kWh

Vi minner om at pilotprosjektet Smart nettleie er avsluttet. For nåværende priser, klikk her.

Kapasitetstrapp med priser fra 1. mai

Kapasitetstrappa

For å forenkle dette ser vi på dette som en trappetrinnsmodell, hvor laveste kapasitetsledd er nederst. Jo mer strøm du bruker på en gang i løpet av en time, jo høyere vil du havne på trappen. 

For eksempel
Hvis du i april har din høyeste bruk av strøm i løpet av en time på 7,2 kWh havner du på kapasitetstrinn 2 og blir fakturert med kapasitetsledd på 220 kr. 

Slik beregnes kapasitetsleddet ditt

Denne nettleiemodellen beregner kapasitetsleddet ditt ut ifra gjennomsnittet av de fem timene du har høyest forbruk de siste 12 måneder. Altså den timen du har brukt mest strøm samtidig i løpet av en time. Disse timene kaller vi månedsmakser, og vi tar kun ut den høyeste timen fra hver enkelt måned i beregningen. Det vil si at selv om flere av dine høyeste forbrukstopper befinner seg i samme måned, er det kun den høyeste av de som blir lagt til beregning. Kapasitetsleddet ditt kan dermed endre seg noe gjennom året.  

Når en måned er slutt leter våre systemer i forbrukshistorikken din for å finne den timen i den siste måneden du brukte mest strøm samtidig. Denne settes så inn i en tabell i vårt system sammen med de andre månedsmaksene du har hatt de 12 siste måneder. Så plukker vi  ut de 5 høyeste månedsmaksene og beregner et gjennomsnitt av disse, slik som du kan se eksempel på i tabellen over. Snittet av de 5 høyeste månedsmaksene blir grunnlaget for ditt kapasitetsledd for den siste måneden. 

Etter 12 måneder med Smart Nettleie kan toppene se slik ut for Stine

Måned Topper
April’21 5,2 kW
Mai’21 5,3 kW
Juni’21 5,2 kW
Juli’21 4,5 kW
August’21 5,2 kW
September’21 6,4 kW
Oktober’21 7,8 kW
November’21 9,1 kW
Desember’21 10,2 kW
Januar’22 10,7 kW
Februar’22 9,3 kW
Mars’22 6,4 kW

*Det er viktig å presisere at forbruk av strøm er svært individuelt, da det er flere faktorer som spiller inn. Dette er blant annet oppvarmingskilder, antall personer i husstanden, størrelse på boligen/leiligheten, isolasjonen etc. Tallene som er vist i eksempelet kan dermed avvike fra ditt faktiske forbruk, og er kun ment som en indikasjon av hvordan et år med smart nettleie kan se ut.  

I løpet av dette året er de høyeste månedsmaksene til Stine oktober, november, desember, januar og februar. Vi regner ut gjennomsnittet av disse 5 månedsmaksene ved å plusse de sammen og dele summen på 5. Da får vi et gjennomsnitt på 9,42 kWh. Stine havner på kapasitetstrinn 2 og faktureres med 220 kr selv om 2 av 5 månedsmakser tilsvarte trinn 3 i kapasitetstrappa.

Finn ditt husstand-eksempel

Vi har satt opp flere eksempler på hvilket kapasitetstrinn du kan havne på med ingen, en eller to elbiler i husstanden din. Der finner du også gode tips til hva du kan gjøre for å havne på et lavere trinn på kapasitetstrappa.

Finn ditt husstandeksempel

To personer med ark og hver sin pc

Fakturaen din

Lurer du på hvordan en faktura ser ut dersom du er med som pilotkunde i Smart Nettleie?

Her finner du hva fakturalinjene på side 2 av nettleiefakturaen din betyr.

Hvordan kan du følge med på
kapasitetstoppene dine?

Det er to muligheter for å følge med på kapasitetstoppene dine akkurat nå.

Glitre Energi Nett appen

I Glitre Energi Nett appen kan du enkelt se dine kapasitetstopper, månedstopper og ditt nåværende kapasitetsledd. Last ned Glitre Energi Nett appen på din smartmobilen enten via App Store eller Google Play.

Min Side

  1. Logg deg inn på Min Side.
  2. Klikk deg så inn på måler (ligger øverst på siden), deretter forbruk.
  3. Da kommer du inn på forbruksvisningen. Under den er det tre ikoner. Ikonet til venstre som viser en graf med en pil nedover over seg er den du skal klikke deg videre inn på.
  4. Da vil du kunne se en tabell som viser dine 20 høyeste bruk av strøm i løpet av en time.