Smart Nettleie

Glitre Energi Nett har lavere nettleie fra kl. 22 på kvelden til kl. 06 om morgen. Da kan du lade elbilen sikkert og billigere – mens du sover.

Ny nettleie – bra for alle 

Vi må utnytte strømnettet vårt smartere gjennom døgnet, for å utsette eller unngå behov for å bygge ny kapasitet. Om natten er det god plass i nettet, derfor innfører vi i Glitre Energi Nett lavere nettleie fra kl. 22 på kvelden til kl. 06 om morgenen. Da kan du for eksempel flytte elbillading til natten, og spare penger på det. Merk at vi fraråder å bruke oppvaskmaskin,vaskemaskin og tørketrommel om natten. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og vil uansett gi en særdeles liten besparelse.

Ny pris mellom kl. 22 og kl. 06 er 33,99 øre pr kWh inkludert avgifter i vintermånedene og 41,24 øre pr kWh i sommermånedene. Det er en reduksjon på henholdsvis 12 øre og 2,5 øre pr. kWh på energileddet i nettleien din.  Se alle priser på nettleie her. 

Strøm som brukes smart er penger spart.

 

Endring i strømdagen 

Smart nettleie 7 Smart nettleie 6

 

Pilotprosjekt

Glitre Energi Nett ønsker nå å legge til rette for at kundene kan få lavere nettleie i stedet for å sette opp prisen i de periodene med mest forbruk. Dette er et pilotprosjekt for alle våre husholdningskunder som har ny automatisk måler, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer på nettleien etter 2021.  Siden dette er et prosjekt er vi pålagt av myndighetene å gi kundene muligheten til å reservere seg. Dersom du ikke ønsker å ha smart nettleie, som gir lavere pris på natten, må du fylle ut skjemaet vårt her.

 

Hvorfor gjør vi dette? 

I Norge er vi vant med å ha et strømnett som tåler at alle bruker den strømmen de trenger når de trenger den. Det vil etter hvert bli innført nye prismodeller på nettleie over hele landet. Hensikten er å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. Mange moderne apparater er mer energieffektive enn før, men krever mye strøm i korte, mer intensive perioder. Da må vi enten bygge ut strømnettet for å tåle økt «rushtid» i nettet, eller vi kan utnytte kapasiteten bedre. Klarer vi å utnytte nettet bedre når det er ledig plass, vil samfunnet kunne spare store beløp, og dermed bidra til å holde nettleien lavere.

Spørsmål og svar om smart nettleie

Hva betyr det for meg som kunde? +

Med ny prismodell for nettleie vil du få lavere nettleie fra kl. 22 til kl. 6. Du vil kunne spare penger om du lader elbilen om natten, eller du har timer og andre smarte styringssystemer til oppvarming.

Men husk: du bør ikke sette på oppvaskmaskinen og vaskemaskin når du legger deg. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og besparelsen på dette vil kun være ca 25 øre per vask.

For en gjennomsnittlig kunde vil man kunne spare ca 1000 kroner i året (inkludert strømpris) om man flytter elbilladingen til natten.

Smart nettleie 7 

Smart nettleie 6

Er det trygt å bruke strøm om natten? +

Det er trygt å bruke strøm hele døgnet, men vi fraråder å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørketrommel når du ikke er hjemme eller sover. Det er uansett svært liten besparelse på det.

Husk at feil på elektriske apparater kan skje til alle tider på døgnet, derfor er det viktig å følge brannvesenets råd om røykvarslere og andre sikkerhetstiltak. Og husk at jevnere strømbruk i seg selv minsker faren for overbelastning og brann i elektriske anlegg.

Blir det dyrere nettleie om dagen? +

Nei, med den nye nettleiemodellen vi innfører nå er det lik pris som tidligere på dagtid, men redusert nettleie fra kl. 22 til kl. 06 med 12 øre/kWh perioden november til mars for husholdningskunder, og redusert med 2,5 øre/kWh i perioden april til oktober. Energileddet vil da reduseres fra 45,99 øre/kWh (inkludert avgifter) til 33,99 øre/kWh (vintermånedene) og fra 43,74 øre/kWh til 41,24 øre/kWh (sommermånedene). 

Det kan på sikt bli litt dyrere å bruke strøm på morgen og ettermiddag, det vil si i "rushtiden", når dette oppstår kan variere. Men det blir også vesentlig billigere å bruke strøm resten av døgnet. Det skal lønne seg å jevne ut forbruket – og dermed bidra til at hver og en og samfunnet sparer store nettinvesteringer.

Hvor mye lavere blir nettleien? +

Vi reduserer prisen på nettleien med henholdsvis 12 øre/kWh i vintermånedene og 2,5 øre/kWh i sommermånedene.

Den lavere nettleien gjelder for husholdningskunder med forbruk under 100 000 kWh/året.  

Energiledd vinter (november – mars) reduseres fra 45,99 øre/kWh til 33,99 øre/kWh fra kl. 22 til 06  

Energiledd sommer (april-oktober) reduseres fra 43,74 øre/kWh til 41,24 øre/kWh fra kl. 22 til o6. 

Fastbeløpet er det samme på 1625 kr/året.  

Hvorfor skal det innføres ny prismodell på nettleie? +

Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. Mange moderne apparater er mer energieffektive enn før, men krever mye strøm i kortere, mer intensive perioder. Da må vi enten bygge ut strømnettet for å tåle økt "rushtid", eller vi kan utnytte kapasiteten bedre. Det siste, at vi bruker nettet mer når det er ledig plass, vil spare store beløp og dermed bidra til å holde nettleien lavere.

Les mer om NVEs prismodell her.

Hvorfor har dere ny lavere nettleie bare om natten? +

Det er et behov for å utnytte kraftnettet bedre enn vi gjør i dag. Vi bruker strøm annerledes enn før, og før vi investerer i nytt og kraftigere nett, må vi utnytte den ledige kapasiteten  natten. Det er det vi ønsker å oppfordre til når vi har lavere nettleie fra kl. 22 til kl. 06. Om vi kan flytte litt av forbruket, som for eksempel elbil vekk fra ettermiddagene hvor alle bruker strøm, til natten så vil det hjelpe. I stedet for å sette opp prisen på de mest belastede tidspunktene, setter vi heller ned prisen når det er ledig plass.  

Norges vassdrags og energidirektorat har et forslag ny prismodell, som legger opp til at nettet brukes mer effektivt og skal sikre at nettleien for husholdninger blir så lav som mulig. En slik omlegging vil legge til rette for å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Du kan lese mer om NVEs forslag her.

Hvordan kan jeg spare penger med smart nettleie? +

Dersom du har elbil er det først og fremst lading av denne mellom kl. 22 og kl. 6 som vil spare penger. Med en enkel tidsbryter kan du også styre varmtvannsberederen slik at den varmer opp vannet om natten. Andre typer oppvarming kan også skrus av i morgenrushet, uten at det går ut over innetemperatur og komfort.

Hvordan kan jeg sørge for sikker lading av elbilen? +

Vi anbefaler å skaffe en mode 3 ladeboks med type 2 kontakt, denne boksen sitter fast på veggen og gir sikker og rask lading av elbilen. En slik ladeboks kan også ha utstyr for fordeling av belastning fra flere biler, måling av forbruk osv.

En ladeboks må settes opp av en registrert elektroinstallatør.

Husk: Elsikkerhet er viktig om det er på dag, kveld eller natt. Vi anbefaler å montere brannvarslere som kommuniserer trådløst med hverandre i alle rom. Også i garasjen.

Finnes det automatiske systemer som kan styre dette for meg? +

Det er enkelt å styre både elbillading, varmepumpe og varmtvannsbereder. De fleste elbiler har en app hvor du enkelt kan styre ladingen.

Tidsstyring blir standard på stadig flere apparater, eller du kan kjøpe en tidsbryter hos elektronikkforretninger som Elkjøp, Clas Ohlson og Biltema. Mer avanserte systemer er også tilgjengelig, hvor en sentral i boligen fordeler strømbruken automatisk. Ta kontakt med strømleverandøren din eller en installasjonsbedrift for å få tips om dette.

Det er viktig at en følger gjeldende krav til tilknytning av elektriske komponenter til strømnettet. Likeledes må en passe på å benytte utstyr som er godkjent, når en styrer sitt forbruk. Gitt at de tekniske kravene er oppfylt, kan det være penger å spare på styring av varmtvannsbereder og varmekabler.

 

Kan vi ikke bare bygge ut strømnettet så alle har nok strøm når de trenger det? +

Nettselskapene investerer allerede flere milliarder kroner i strømnettet årlig. Ettersom dette er et spleiselag mellom alle som bruker nettet, blir regningen mindre dersom vi bruker nettet smartere. Derfor vil vi alle tjene på å flytte noe av strømforbruket til perioder med god kapasitet i nettet.

Hva er forskjellen på effekt og energi +

Effekt måles i watt og er den mengden strøm som tas ut i det samme du skrur på et apparat. For eksempel trekker mange panelovner 1000 watt. Energi måles som regel i kilowattimer og er den mengden strøm du bruker over tid. Når panelovnen i eksempelet har stått på i tre timer, vil den ha brukt tre kilowattimer (kilo = 1000).

Vi har som regel rikelig med energi det norske kraftsystemet. Utfordringen er effektbruken som er økende grunnet flere apparater som bruker flere tusen watt samtidig. Jo flere watt som skal gjennom en ledning på samme tid, desto kraftigere må ledningen være. Ved å jevne ut effektbruken, kan vi altså spare store investeringer i strømnettet.

Er dette bare enda en fordel for elbileiere? +

Nei, lavere nettleie gjelder for alle husholdningskunder. Det er ingen forskjellsbehandling her.

Det er derimot riktig at den største forskjellen i å utnytte nettet smartere er det lading av elbil og tidsstyring og styringssystemer på oppvarming som kan stå for. Derfor anbefaler vi å flytte elbilladingen fra ettermiddagen til etter kl. 22. Det er sikkert og smart.

Hva slags type elapparater utfordrer kapasiteten i strømnettet? +

Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. Mange moderne apparater er mer energieffektive enn før, men krever mye strøm i kortere, mer intensive perioder. Da må vi enten bygge ut strømnettet for å tåle økt "rushtid", eller vi kan utnytte kapasiteten bedre. Det siste, at vi bruker nettet mer når det er ledig plass, vil spare store beløp og dermed bidra til å holde nettleien lavere.

Smart nettleie 7

 

Smart nettleie 6

Hva om jeg ikke ønsker å være med på dette? +

Siden dette er et pilotprosjekt kan kundene reserverer seg mot å være med på ordningen. Da sier du eventuelt nei til lavere i nettleie i perioden mellom kl 22 og kl. 06. Ønsker du å reservere deg, kan du gjøre det via vårt skjema her.