Smart Nettleie

Glitre Energi Nett har lavere nettleie fra kl. 22 på kvelden til kl. 06 om morgenen. Da kan du lade elbilen sikkert og billigere – mens du sover.

Smart Nettleie

Vi må utnytte strømnettet vårt smartere gjennom døgnet, for å utsette eller unngå behov for å bygge ny kapasitet. Om natten er det god plass i nettet, derfor har vi i Glitre Energi Nett redusert nettleie fra kl. 22 på kvelden til kl. 06 om morgenen. Da kan du for eksempel flytte elbillading til natten, og spare penger på det. Merk at vi fraråder å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel om natten. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og vil uansett gi en særdeles liten besparelse.

 

  

Kapasitetsleddet i Smart nettleie

Fastleddet i nettleien har vært lik for alle privatkunder uavhengig av hvordan du bruker strømmen. Fra 1. april 2021 ble fastleddet endret til et kapasitetsledd. Ved å endre fastleddet til et kapasitetsledd gir vi deg muligheten til å påvirke det du bruker i strøm mer enn noen gang. Det vil si at du betaler ut ifra hvor mye kapasitet på strømnettet du som kunde tar ut på en gang. Altså, hvor mye strøm du bruker samtidig.

Bruker du lite strøm samtidig og belaster strømnettet med lav effekt vil du betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt.

Du kan derfor spare både ved å ha et jevnt forbruk gjennom døgnet og ved å flytte for eksempel elbillading til tiden mellom kl. 22 og kl. 06.

Nettleieprisen i Smart Nettleie

Nettleieprisen består i utgangspunktet av; fastledd, energiledd og offentlige avgifter.
I Smart Nettleie består nettleieprisen av; kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter.  

Fastleddet er det du har betalt fast uavhengig av hvor mye strøm du har brukt. Dette har du tidligere ikke hatt mulighet til å være med å påvirke, men i Smart Nettleie gir vi deg nettopp muligheten til det ved å endre fastleddet til et kapasitetsledd. Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de 5 høyeste månedsmaksene de siste 12 måneder. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. 

Energileddet er basert på antall kWh vi frakter hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Du betaler for antall kWh vi frakter i løpet av en måned.

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Dette er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre.

Nettleiepriser som Smart Nettleiekunde fra 1. mai 2022

Her finner du de nyeste nettleieprisene som kunde i Smart Nettleie

Nettleiepriser fra 1. mai 2022
Alle privatkunder som er med i Smart Nettleie
Kapasitetstrinn 1, 0–5 kWh 160,00 kr/mnd 1 920 kr/år
Kapasitetstrinn 2, 5–10,1 kWh 220,00 kr/mnd 2 640 kr/år
Kapasitetstrinn 3, 10,1–20 kWh 320,00 kr/mnd 3 840 kr/år
Kapasitetstrinn 4, 20,1 kWh– 375,00 kr/mnd 4 500 kr/år
Energiledd dag kl. 06-22 47,39 øre/kWh
Reduksjon energiledd natt kl. 22-06 – 12, 00 øre/kWh

 

Kapasitetstrapp med priser fra 1. mai

Kapasitetstrappa

For å forenkle dette ser vi på dette som en trappetrinnsmodell, hvor laveste kapasitetsledd er nederst. Jo mer strøm du bruker på en gang i løpet av en time, jo høyere vil du havne på trappen. 

For eksempel
Hvis du i april har din høyeste bruk av strøm i løpet av en time på 7,2 kWh havner du på kapasitetstrinn 2 og blir fakturert med kapasitetsledd på 220 kr. 

Slik beregnes kapasitetsleddet ditt

Denne nettleiemodellen beregner kapasitetsleddet ditt ut ifra gjennomsnittet av de fem timene du har høyest forbruk de siste 12 måneder. Altså den timen du har brukt mest strøm samtidig i løpet av en time. Disse timene kaller vi månedsmakser, og vi tar kun ut den høyeste timen fra hver enkelt måned i beregningen. Det vil si at selv om flere av dine høyeste forbrukstopper befinner seg i samme måned, er det kun den høyeste av de som blir lagt til beregning. Kapasitetsleddet ditt kan dermed endre seg noe gjennom året.  

Når en måned er slutt leter våre systemer i forbrukshistorikken din for å finne den timen i den siste måneden du brukte mest strøm samtidig. Denne settes så inn i en tabell i vårt system sammen med de andre månedsmaksene du har hatt de 12 siste måneder. Så plukker vi  ut de 5 høyeste månedsmaksene og beregner et gjennomsnitt av disse, slik som du kan se eksempel på i tabellen over. Snittet av de 5 høyeste månedsmaksene blir grunnlaget for ditt kapasitetsledd for den siste måneden. 

Etter 12 måneder med Smart Nettleie kan toppene se slik ut for Stine

Måned Topper
April’21 5,2 kW
Mai’21 5,3 kW
Juni’21 5,2 kW
Juli’21 4,5 kW
August’21 5,2 kW
September’21 6,4 kW
Oktober’21 7,8 kW
November’21 9,1 kW
Desember’21 10,2 kW
Januar’22 10,7 kW
Februar’22 9,3 kW
Mars’22 6,4 kW

*Det er viktig å presisere at forbruk av strøm er svært individuelt, da det er flere faktorer som spiller inn. Dette er blant annet oppvarmingskilder, antall personer i husstanden, størrelse på boligen/leiligheten, isolasjonen etc. Tallene som er vist i eksempelet kan dermed avvike fra ditt faktiske forbruk, og er kun ment som en indikasjon av hvordan et år med smart nettleie kan se ut.  

I løpet av dette året er de høyeste månedsmaksene til Stine oktober, november, desember, januar og februar. Vi regner ut gjennomsnittet av disse 5 månedsmaksene ved å plusse de sammen og dele summen på 5. Da får vi et gjennomsnitt på 9,42 kWh. Stine havner på kapasitetstrinn 2 og faktureres med 220 kr selv om 2 av 5 månedsmakser tilsvarte trinn 3 i kapasitetstrappa.

Finn ditt husstand-eksempel

Vi har satt opp flere eksempler på hvilket kapasitetstrinn du kan havne på med ingen, en eller to elbiler i husstanden din. Der finner du også gode tips til hva du kan gjøre for å havne på et lavere trinn på kapasitetstrappa.

Finn ditt husstandeksempel

To personer med ark og hver sin pc

Fakturaen din

Lurer du på hvordan en faktura ser ut dersom du er med som pilotkunde i Smart Nettleie?

Her finner du hva fakturalinjene på side 2 av nettleiefakturaen din betyr.

Hvordan kan du følge med på
kapasitetstoppene dine?

Det er to muligheter for å følge med på kapasitetstoppene dine akkurat nå.

Glitre Energi Nett appen

I Glitre Energi Nett appen kan du enkelt se dine kapasitetstopper, månedstopper og ditt nåværende kapasitetsledd. Last ned Glitre Energi Nett appen på din smartmobilen enten via App Store eller Google Play.

Min Side

  1. Logg deg inn på Min Side.
  2. Klikk deg så inn på måler (ligger øverst på siden), deretter forbruk.
  3. Da kommer du inn på forbruksvisningen. Under den er det tre ikoner. Ikonet til venstre som viser en graf med en pil nedover over seg er den du skal klikke deg videre inn på.
  4. Da vil du kunne se en tabell som viser dine 20 høyeste bruk av strøm i løpet av en time.

Pilotprosjekt

Glitre Energi Nett ønsker å legge til rette for at kundene kan få lavere nettleie. Smart nettleie er et pilotprosjekt for alle våre husholdningskunder som har smartmåler, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer på nettleien senere i 2022.  Siden dette er et prosjekt er vi pålagt av myndighetene å gi kundene muligheten til å reservere seg.

 

Meld deg av Smart Nettleie her

De fleste av våre kunder med lavt og jevnt forbruk vil tjene på å ha Smart nettleie.

Spørsmål og svar

Jeg har nettopp flyttet inn, hvordan beregner dere kapasitetsleddet mitt? +

Du, som alle andre kunder, starter med helt blanke ark fra første dato du er registrert som kunde. Det vil si at dersom du flyttet inn 1. nov 2021 blir du lagt på et kapasitetsledd ut ifra månedsmaksen din fra november når du mottar faktura i desember. Når du mottar faktura i januar er kapasitetsleddet ditt basert på gjennomsnittet av månedsmaksene dine fra november og desember. Og slik fortsetter det..

Hva er endringene i nettleien nå? +

Tradisjonelt har nettleien bestått av et fastledd som har vært likt for alle kunder hele året uavhengig av strømforbruket, og et energiledd basert på ditt strømforbruk (kWh) der prisen pr. kWh har vært noe høyere på vinteren enn på sommeren. Vi viderefører energileddet med vinter- og sommerpris pr. kWh og gir større rabatt på strømforbruket du har mellom kl. 22 og kl. 06 hele året. I tillegg endres fastleddet til et kapasitetsledd, det vil si at de som bruker lite strøm samtidig og som belaster strømnettet med lav effekt vil betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt. Du kan derfor spare både ved å ha et jevnt forbruk gjennom døgnet og ved å flytte for eksempel elbillading til tiden mellom kl. 22 og kl. 06. 

Mer detaljert prisoversikt finner du her 

Hvorfor gjør dere om fastledd til kapasitetsledd? +

 Glitre Energi Nett jobber vi med å finne en nettleie som gir deg mulighet til å påvirke nettleien din i større grad enn tidligere, samtidig som du er med på å belaste strømnettet vårt betydelig mindre. At kunder som belaster strømnettet mer enn andre også betaler mer er en mer rettferdig måte å fordele kostnadene på. En ny nettleiemodell vil bli rullet ut i løpet av 2021/2022 i hele landet, etter ønske fra myndighetene, og da ønsker vi at du som kunde skal få en smidig overgang. 

Hvordan vil kapasitetsleddet mitt bli beregnet? +

Glitre Energi Nett fakturerer alltid på etterskudd. Det vil si at i mai vil du motta din første faktura med denne nettleiemodellen, hvor energileddet er enda lavere på natten og fastleddet er blitt et kapasitetsledd. Vi beregner kapasitetsleddet kun basert på forbruket fra 1.april 2021.  

Hvor du havner på trappetrinnsmodellen på fakturaen i mai kommer an på din høyeste topp (mest bruk av strøm i løpet av en time) i april. Har du en topp på 7,2 kWh havner du på trappetrinn 2 og blir fakturert med 166,67 kr. 

Når du mottar din andre faktura i juni, vil kapasitetsleddet ditt beregnes ut ifra gjennomsnittet av din høyeste topp i april og din høyeste topp i mai.  

På din juli faktura vil kapasitetsledd beregnes ut ifra gjennomsnittet av din høyeste topp i april, din høyeste topp i mai og din høyeste topp i juni. 

Hvordan kan jeg sjekke hvor mange kW jeg bruker? +

“Min side”   kan du selv se oversikten over de 20 timene med høyest forbruk de siste 12 månedene.  Under "Måler", se forbruk, og se som varighetskurve 

Hvordan funker trappetrinnene i kapasitetsleddet? +

Vi har delt opp kapasitetsleddet i fire trappetrinn basert på hvor mye strøm du trekker fra nettet i de timene du bruker mest strøm. Disse er 0-5 kW, 5,1-10kW, 10,1-20kW, og mer enn 20,1 kW. Det vil si at du i fremtiden betaler ut ifra hvor mye strøm du bruker samtidigOver tid vil vi gjennomsnitts beregne den høyeste timen fra de 5 månedene med høyest strømforbruk i en enkelttime innenfor de siste 12 månedene som grunnlag for ditt kapasitetsledd.  

Eksempel på beregning av kapasitetsledd for en kunde i oktober måned et gitt år der snittet av de 5 høyeste månedstimene de siste 12 månedene plasserer kunden i trinn 2 selv om kunden i 2 måneder har timer oppe i trinn 3 i kapasitetstrappen og i en enkeltmåned er nede i trinn 1. 

Måned Høyeste time
April 2021 5,3 kW
Mai 2021 5,3 kW
Juni 2021 5,2 kW
Juli 2021 4,5 kW
August 2021 5,2 kW
September 2021 6,4 kW
Oktober 2021 7,8 kW
November 2021 9,1 kW
Desember 2021 10,2 kW
Januar 2022 10,7 kW
Februar 2022 9,3 kW
Mars 2022 6,4 kW
Gjennomsnitt av de 5 høyeste 9,4 kW

*Det er viktig å presisere at forbruk av strøm er svært individuelt, da det er flere faktorer som spiller inn. Dette er blant annet oppvarmingskilder, antall personer i husstanden, størrelse på boligen/leiligheten, isolasjonen etc. Tallene som er vist i eksempelet kan dermed avvike fra ditt faktiske forbruk, og er kun ment som en indikasjon av hvordan et år med ny, smart nettleie kan se ut.  

Hvordan kan jeg selv påvirke hvilket trappetrinn jeg er på? +

Du kan jevne ut forbruket gjennom døgnet, og unngå høye forbrukstopper.  

Dersom du har elbil eller tenker å kjøpe elbil kan du gjøre smarte valg i forhold til hjemmelading. Installer en smart ladeboks hjemme som kan begrense kapasiteten enten konstant eller med en maksgrense for effekt til boligen med en kommunikasjonsbrikke koblet til HAN-porten i strømmåleren. Det er mange ulike løsninger og ladere å velge mellom, les mer om smarte tips for lading av elbil. 

Du finner også nyttig informasjon her. 

 

Blir kapasitetsleddet dyrere enn fastleddet var? +

Myndighetene har signalisert at energileddet skal være en mindre andel av den totale nettleieregningen for kundene enn den er i dag. Glitre Energi Nett har hatt et lavt fastledd. Nå blir prisen uforandret for de som belaster strømnettet med mindre enn 5 kW, mens den blir noe dyrere for de som belaster nettet mer. For at ikke den totale nettleien skal øke vesentlig har vi redusert prisen på energileddet og gir i tillegg en ytterligere reduksjon på forbruket fra kl. 22 til kl. 06 gjennom hele året. Slik vil det lønne seg å jevne ut forbruket, og flytte noe av det fleksible forbruket til mellom kl. 22 og 06. 

Hva betyr det for meg som kunde? +

Med ny prismodell for nettleie vil du få lavere nettleie fra kl. 22 til kl. 6. Du vil kunne spare penger om du lader elbilen om natten, eller du har timer og andre smarte styringssystemer til oppvarming.

Du kan jevne ut forbruket gjennom døgnet, og unngå høye forbrukstopper.  

Men husk: du bør ikke sette på oppvaskmaskinen og vaskemaskin når du legger deg. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og besparelsen på dette vil kun være ca 25 øre per vask.

 

Smart nettleie 2.0 1

Smart nettleie 2.0 2

Er det trygt å bruke strøm om natten? +

Det er trygt å bruke strøm hele døgnet, men vi fraråder å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørketrommel når du ikke er hjemme eller sover. Det er uansett svært liten besparelse på det.

Husk at feil på elektriske apparater kan skje til alle tider på døgnet, derfor er det viktig å følge brannvesenets råd om røykvarslere og andre sikkerhetstiltak. Og husk at jevnere strømbruk i seg selv minsker faren for overbelastning og brann i elektriske anlegg.

Blir det dyrere nettleie om dagen? +

Nei, med smart nettleie er det lik pris som tidligere på dagtid, men redusert nettleie fra kl. 22 til kl. 06 med 12 øre/kWh hele året for husholdningskunder. Energileddet vil da reduseres fra 41,86 øre/kWh (inkludert avgifter) til 29,86 øre/kWh i vintermånedene og fra 39,99 øre/kWh til 27,99 øre/kWh i sommermånedene. 

Det skal lønne seg å jevne ut forbruket – og dermed bidra til at hver og en og samfunnet sparer store nettinvesteringer.

Hvor mye lavere blir nettleien? +

Vi har en reduksjon i energileddet i nettleien med 12 øre/kWh fra kl. 22 til kl. 06 hele året.

Den lavere nettleien gjelder for husholdningskunder med forbruk under 100 000 kWh/året.  

Se i tabellen for hva prisen blir fra 1. april og hva du tidligere har betalt i nettleie.  

Forbruk under 100 000 kWh/året f.o.m 1. april t.o.m 31 mars
Energiledd vinter 41,86 øre/kWh 45,99 øre/kWh
 Reduksjon energiledd på natten -12 øre/kWh -12 øre/kWh
Energiledd sommer 39,99 øre/kWh 43,74 øre/kWh
 Reduksjon energiledd på natten -12 øre/kWh -2,5 øre/kWh
*Vinter - okt-mar
*Sommer - apr-sept

Fastleddet endre til et kapasitetsleddet, og starter på 1625/året kr inkludert avgifter. 

Hvorfor skal det innføres ny prismodell på nettleie? +

Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. Mange moderne apparater er mer energieffektive enn før, men krever mye strøm i kortere, mer intensive perioder. Da må vi enten bygge ut strømnettet for å tåle økt "rushtid", eller vi kan utnytte kapasiteten bedre. Det siste, at vi bruker nettet mer når det er ledig plass, vil spare store beløp og dermed bidra til å holde nettleien lavere.

Les mer om NVEs prismodell her.

Hvorfor har dere ny lavere nettleie bare om natten? +

Det er et behov for å utnytte kraftnettet bedre enn vi gjør i dag. Vi bruker strøm annerledes enn før, og før vi investerer i nytt og kraftigere nett, må vi utnytte den ledige kapasiteten  natten. Det er det vi ønsker å oppfordre til når vi har lavere nettleie fra kl. 22 til kl. 06. Om vi kan flytte litt av forbruket, som for eksempel elbil vekk fra ettermiddagene hvor alle bruker strøm, til natten så vil det hjelpe. I stedet for å sette opp prisen på de mest belastede tidspunktene, setter vi heller ned prisen når det er ledig plass.  

Norges vassdrags og energidirektorat har et forslag ny prismodell, som legger opp til at nettet brukes mer effektivt og skal sikre at nettleien for husholdninger blir så lav som mulig. En slik omlegging vil legge til rette for å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Du kan lese mer om NVEs forslag her.

Hvordan kan jeg spare penger med smart nettleie? +

Dersom du har elbil er det først og fremst lading av denne mellom kl. 22 og kl. 6 som vil spare penger. Med en enkel tidsbryter kan du også styre varmtvannsberederen slik at den varmer opp vannet om natten. Andre typer oppvarming kan også skrus av i morgenrushet, uten at det går ut over innetemperatur og komfort.

Du kan også spare på å jevne ut forbruket gjennom døgnet, og unngå høye forbrukstopper.  

Hvordan kan jeg sørge for sikker lading av elbilen? +

Vi anbefaler å skaffe en mode 3 ladeboks med type 2 kontakt, denne boksen sitter fast på veggen og gir sikker og rask lading av elbilen. En slik ladeboks kan også ha utstyr for fordeling av belastning fra flere biler, måling av forbruk osv.

En ladeboks må settes opp av en registrert elektroinstallatør.

Husk: Elsikkerhet er viktig om det er på dag, kveld eller natt. Vi anbefaler å montere brannvarslere som kommuniserer trådløst med hverandre i alle rom. Også i garasjen.

Finnes det automatiske systemer som kan styre dette for meg? +

Det er enkelt å styre både elbillading, varmepumpe og varmtvannsbereder. De fleste elbiler har en app hvor du enkelt kan styre ladingen.

Tidsstyring blir standard på stadig flere apparater, eller du kan kjøpe en tidsbryter hos elektronikkforretninger som Elkjøp, Clas Ohlson og Biltema. Mer avanserte systemer er også tilgjengelig, hvor en sentral i boligen fordeler strømbruken automatisk. Ta kontakt med strømleverandøren din eller en installasjonsbedrift for å få tips om dette.

Det er viktig at en følger gjeldende krav til tilknytning av elektriske komponenter til strømnettet. Likeledes må en passe på å benytte utstyr som er godkjent, når en styrer sitt forbruk. Gitt at de tekniske kravene er oppfylt, kan det være penger å spare på styring av varmtvannsbereder og varmekabler.

 

Kan vi ikke bare bygge ut strømnettet så alle har nok strøm når de trenger det? +

Nettselskapene investerer allerede flere milliarder kroner i strømnettet årlig. Ettersom dette er et spleiselag mellom alle som bruker nettet, blir regningen mindre dersom vi bruker nettet smartere. Derfor vil vi alle tjene på å flytte noe av strømforbruket til perioder med god kapasitet i nettet.

Hva er forskjellen på effekt og energi? +

Effekt måles i watt og er den mengden strøm som tas ut i det samme du skrur på et apparat. For eksempel trekker mange panelovner 1000 watt. Energi måles som regel i kilowattimer og er den mengden strøm du bruker over tid. Når panelovnen i eksempelet har stått på i tre timer, vil den ha brukt tre kilowattimer (kilo = 1000).

Vi har som regel rikelig med energi det norske kraftsystemet. Utfordringen er effektbruken som er økende grunnet flere apparater som bruker flere tusen watt samtidig. Jo flere watt som skal gjennom en ledning på samme tid, desto kraftigere må ledningen være. Ved å jevne ut effektbruken, kan vi altså spare store investeringer i strømnettet.

Er dette bare enda en fordel for elbileiere? +

Nei, lavere nettleie gjelder for alle husholdningskunder. Det er ingen forskjellsbehandling her.

Det er derimot riktig at den største forskjellen i å utnytte nettet smartere er det lading av elbil og tidsstyring og styringssystemer på oppvarming som kan stå for. Derfor anbefaler vi å flytte elbilladingen fra ettermiddagen til etter kl. 22. Det er sikkert og smart.

Hvilken type elapparater utfordrer kapasiteten i strømnettet? +

Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. Mange moderne apparater er mer energieffektive enn før, men krever mye strøm i kortere, mer intensive perioder. Da må vi enten bygge ut strømnettet for å tåle økt "rushtid", eller vi kan utnytte kapasiteten bedre. Det siste, at vi bruker nettet mer når det er ledig plass, vil spare store beløp og dermed bidra til å holde nettleien lavere.

 

 

Smart nettleie 2.0 1

Smart nettleie 2.0 2

Hva om jeg ikke ønsker å være med på dette? +

Siden dette er et pilotprosjekt kan du reservere deg mot å være med på piloten. Da sier du nei til lavere nettleie mellom kl. 22 og kl. 06 hele året og kapasitetsledd i stedet for fastledd. Se her for de ordinære prisene du går tilbake til når du reserverer deg mot smart nettleie.

For å melde deg av fyller du enkelt inn skjemaet her.