Sikrer strømnettet i tre kommuner

Glitre Energi Nett har investert vel 120 millioner kroner for å bedre leveringssikkerheten av strøm for hele Øvre Eiker, Modum, Sigdal og deler av Krødsherad.

Glitre Energi Nett har investert vel 120 millioner kroner for å bedre leveringssikkerheten av strøm for hele Øvre Eiker, Modum, Sigdal og deler av Krødsherad.

Linjene som er fornyet og forsterket, er fra Vestfossen til Hokksund som ble bygget så tidlig som i 1925, og fra Hokksund til Åmot som ble bygd i 1955.

– Nettet har en helt annet kapasitet nå, og mye bedre sikkerhet på strømleveringen. Det er nye og oppgraderte løsninger hele veien, høyere master, og bredere ryddebelte. Alt dette bidrar til bedre leveringssikkerhet, sier Harald Nes, prosjektleder i Glitre Energi Nett.

Halvert antall master

Byggeprosjektet av regionalnettslinjen har tatt tre år, men selve prosessen har selskapet holdt på med siden 2006. Antall master er halvert fra 182 til 88, men de er blitt noe høyere. Tilbakemeldingene etter at prosjektet er ferdig er at dette har vært positivt, spesielt for bøndene som har blitt kvitt mange master på dyrka mark.

– Jeg må skryte av grunneierne. Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med dem gjennom hele prosjektet, sier Nes.

Bedre forsyning

Med denne ombyggingen er det nå en gjennomgående 132 kV linje fra Vestfossen til Ringerike – noe som også gir en bedre gjensidig reserveforsyning mellom nedre og midtre deler av Buskerud.

Til bygging av linja har det medgått ca 500 tonn stål til master, 275 tonn aluminium til liner, ca 100 tonn armeringsjern og 1250 m3 med betong til fundamenter.

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på