Rapportering av uønsket hendelse

Uønskede hendelser og uønskede forhold skal meldes til Glitre Energi Nett ved å fylle ut skjemaet under, eller ved å melde inn via en egen mobil applikasjon. Se mer informasjon om App under skjemaet.

 

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

 

 

Du kan også melde inn RUH via en egen mobil applikasjon.

 

Slik laster du ned Glitre Energi Nett sin egen mobil applikasjon:

 

 

 

For Iphone:

 

RUH-bilde-676x1024

 

For Android:

 

 

RUH-bilde-android

Brukernavn og passord for applikasjon fås ved å henvende deg til din kontaktperson i Glitre Energi Nett.