Forespørsel om strømtilknytning

Alle forespørsler til Glitre Energi Nett om større utbygginger for nettilknytning, skal meldes inn ved å fylle ut skjema. De må for tiden påregnes lang saksbehandlingstid. Vi oppfordrer derfor utbyggere å melde inn prosjekter så tidlig som mulig. Les mer om saksgang her.

Mindre oppdrag som flytting av anlegg og melding om installasjonsarbeid meldes inn av installatør, slik som tilknytninger av enkeltboliger og hytter.

Typiske dokumenter som kan vedlegges:

  • Effektbudsjett
  • REN Blad 3004
  • Målt Sosi-fil
  • Kart (vei- og bebyggelsesplan)

Anleggsbidrag
Klikk her for å få mer info om anleggsbidrag.