Informasjon om Smart Strøm-måleren

 

Fjernavleses av Glitre Energi Nett

Måleren kommuniserer ved hjelp av radiosignaler. For å få god signalkvalitet, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å montere en liten antenne i tilknytning til måleren.

 

Leverandørens informasjon om stråling.

 

Stengeknapp

Dersom det ikke skal brukes strøm på anlegget, kan du bruke stengeknappen til å stenge for strømforsyningen, eller eventuelt montere en bryter etter måleren. Du må ikke kutte strømforsyningen til selve måleren.