Rivemelding

Ta kontakt i god tid

Om et nettanlegg til bygg/installasjoner skal rives, må det sendes inn rivemeldingsskjema i god tid før rivingen.

Spesielt ved større rivningsarbeider, er det viktig å ta kontakt i god tid før riving er aktuelt. Det kan være vi har en transformatorstasjon (nettstasjon) i nærheten av bygningen som skal rives. I slike tilfeller må den som er ansvarlig for rivingen kontakte Glitre Energi Nett minst ett år før rivingen skal starte, slik at det er mulig å flytte nettstasjonen før rivingen starter.

Husk vedlegg

Tegning, skisse eller kart må vedlegges meldingen og vise hvilken bygning som skal rives. Glitre Energi Nett vurderer hva som må gjøres, og sender tiltakshaver skriftlig informasjon om den videre saksgangen.

Behandlingstid

Anleggets type og størrelse påvirker (maksimum) behandlingstid.

 • Luft/kabelstikkledning – 30 dager
 • Større lavspentanlegg/fordelingsskap og lignende – 50 dager
 • Transformatorstasjon (nettstasjon) – 1 år

 

Skjema for rivemelding

 • Kontaktopplysninger:

 • Fakturaadresse:

 • Adresse for riving: • Gårdsnummer Bruksnummer Kommune

 • DD slash MM slash YYYY

 • Vedlegg

  Her kan du laste opp eventuelle vedlegg.
 • Max. file size: 2 MB.

 • Max. file size: 2 MB.

 • Max. file size: 2 MB.

 • Max. file size: 2 MB.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.