Varslede strømstanser i kraftnettet

Rutiner for planlagte strømstanser løses noe opp nå som fellesferien er her og hjemmeskole/eksamener er over. Meld inn om driftsstanser tidlig, spesielt ved lange stanser, slik at vi kan varsle kundene tidligst mulig. Her er det ønsket at vi varsler kunden 2-3 virkedager før stansen finner sted, mer om rutiner rundt driftsstanser finner du her. Det er redusert bemanning på Driftssentralen i ferieavviklingen. Arbeid og strømstanser i prosjektene avtales med prosjektlederne fra prosjekt til prosjekt.

To oppsynsmenn ser utover Drammen by

HMS og sikkerhet

I Glitre Energi jobber vi sammen for en trygg og skadefri hverdag for alle – om du jobber i vår organisasjon eller på ett av våre anlegg. Vi har klare retningslinjer for kobling av, og for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg.

Vi har streng kontroll med anleggene og adgangen til disse. Her kan du lese mer om våre instrukser, og retningslinjer, samt søknadsskjemaer for adgang.