Varslede strømstanser i kraftnettet

Som kjent er vi inne i en tid med stor smittespredning og mange kommuner oppfordrer eller pålegger til økt bruk av hjemmekontor. Vi registrerer også at mange skoler stenger ned eller hele klasser blir pålagt hjemmekarantene.  Dette medfører at vi får flere kundehenvendelser knyttet til behov for våre tjenester spesielt på dagtid. På denne bakgrunn vil vår driftssentral bli mer restriktiv med å tillate planlagte strømstanser innenfor kjernetiden som er mellom kl 09.00 og 13.00. Vi henstiller derfor våre entreprenører til å planlegge strømstanser utenfor dette tidsrommet og da spesielt de som planlegges over 2 timer.  Det gis åpning for at entreprenør selv varsler kortere strømstanser med få berørte kunder der hvor dette lar seg gjøre. Arbeid og strømstanser i prosjektene avtales med prosjektlederne fra prosjekt til prosjekt.

 

To oppsynsmenn ser utover Drammen by

HMS og sikkerhet

I Glitre Energi jobber vi sammen for en trygg og skadefri hverdag for alle – om du jobber i vår organisasjon eller på ett av våre anlegg. Vi har klare retningslinjer for kobling av, og for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg.

Vi har streng kontroll med anleggene og adgangen til disse. Her kan du lese mer om våre instrukser, og retningslinjer, samt søknadsskjemaer for adgang.