Prisjustering på nettleien fra 1. mai

Glitre Energi Nett justerer nettleien fra 1. mai for alle kundene. Energileddet for husholdningskunder går fra 41,51 øre/kWh til 47,39 øre/kWh inkludert alle avgifter, og trinnene i kapasitetstrappen justeres også opp.

Full oversikt over alle nettleiepriser finner du her.

Grunnen til økningen i nettleien nå er de ekstremt høye strømprisene som også gir økte driftskostnader for nettselskapene. Sammen med lavere forbruk enn normalt, gir det store utslag for nettselskapene, og dette har kommet mye raskere enn forventet.

Strømnettet er finansiert som et spleiselag gjennom nettleie. Den skal gå til å dekke kostnadene ved å transportere strømmen hjem til kundene, og skal gå til å dekke drift og vedlikehold av strømnettet, investeringer og nettapet. Glitre Energi Nett drifter et strømnett på over 8000 kilometer i kommunene Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Lunner og Jevnaker. Nettselskapene er strengt regulert, NVE setter inntektsrammen for hva vi har lov til å ta inn fra kundene hvert år.

Hva betyr det for deg som kunde?

Økningen i nettleien inkludert avgifter blir på ca 170 kr i måneden for en gjennomsnittshusholdning på 16 000 kWh. I mars utgjør selve nettleien kun 7 prosent av de totale kostnadene på strømregningen (før strømstøtten er trukket fra). Vi har allikevel stor forståelse for at totalbelastningen er høy, og at alle økninger er en belastning for alle.

Glitre Energi Nett er ikke i en særegen situasjon rundt dette. Også andre nettselskap rundt oss er i samme situasjon og må sette opp nettleien. Føie (Ringerike) har satt opp nettleien og Norgesnett (Røyken), mens Elvia har varslet at det kommer en økning.

Hva er nettap? 

Så hva er dette nettapet som gir oss økte kostnader nå? Når vi overfører strømmen forsvinner noe av energien på veien. Det er fysiske lover, og skjer alltid når man frakter strøm. Normalt forsvinner rundt 10 prosent av strømmen som fraktes via linjer og kabler i strømnettet fra den produseres og mates inn i nettet og til den blir levert. Denne strømmen kaller vi nettap, og den må nettselskapene kjøpe tilbake til markedspris.

Når strømprisene er så høye som de er nå, gir det økte kostnader for nettselskapene. Denne kostnaden må beregnes som andre kostnader til drift og vedlikehold av nettet, og påvirker derfor nettleien til kunden i stor grad.

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Skriv til oss på chat om HAN-port, innlogging på Min Side og spørsmål om nettleiefaktura