Regionalnett

Glitre Energi Netts regionalnett omfatter anlegg i hele Buskerud, nordre Vestfold, Hadeland samt en 25 km linje i Voss. Det vil si at vi dekker deler av dalførene i Hallingdal og Numedal, bystrøk i Hønefoss, Kongsberg og Drammen, samt mer landlige områder med stasjoner i Sandsvær og på Hurumlandet.

Selskapets regionalnett omfatter 52 transformatorstasjoner og 1 029 km ledning med spenningsnivå 50-132 kV.

Hovedmålet med dette transportnettet er å sikre forsyningen til strømkundene i fylket, på en effektiv og rasjonell måte.

Transportnettet må vedlikeholdes og videreutvikles i forhold til vekst i etterspørselen og i forhold til et langsiktig perspektiv.

Investeringer som blir gjort i denne transportkjeden kan bli stående i opptil 70 år, noen ganger enda lenger. Det er derfor særdeles viktig at de investeringer som blir gjennomført virkelig har en forankring i en fremtidig utnyttelse.

I vårt regionalnett har vi en blanding av forbrukskunder og produsenter. Det betyr at vi om vinteren transporterer mye strøm fra sentrale forsyningspunkt i det overliggende sentralnettet og ut til forbrukerne. Dette kommer i tillegg til de kraftstasjonene som produserer rett inn i vårt nett. Om sommeren, når strømforbruket er lavere, bruker vi det samme nettet til å transportere strøm fra kraftstasjonene og opp på det overliggende sentralnettet.

Glitre Energi Nett sin målsetting er å stå for en trygg og god strømforsyning i fylket.

Kraftsystemutredninger

Glitre Energi Nett legger fortløpende ut kraftsystemutredningen for Buskerud og lokale energiutredninger.

Kraftsystemutredning for Buskerud og Hadeland 2022 – 2042 (PDF)

 

Marginale tapssatser

Marginale tapssatser 2023 +

Marginale tapssatser for 2023 er tilgjengelig her.