Regionalnett

Glitre Energi Netts regionalnett omfatter anlegg i hele Buskerud, nordre Vestfold, Hadeland samt en 25 km linje i Voss. Det vil si at vi dekker deler av dalførene i Hallingdal og Numedal, bystrøk i Hønefoss, Kongsberg og Drammen, samt mer landlige områder med stasjoner i Sandsvær og på Hurumlandet.

Selskapets regionalnett omfatter 52 transformatorstasjoner og 1 029 km ledning med spenningsnivå 50-132 kV.

Hovedmålet med dette transportnettet er å sikre forsyningen til strømkundene i fylket, på en effektiv og rasjonell måte.

Transportnettet må vedlikeholdes og videreutvikles i forhold til vekst i etterspørselen og i forhold til et langsiktig perspektiv.

Investeringer som blir gjort i denne transportkjeden kan bli stående i opptil 70 år, noen ganger enda lenger. Det er derfor særdeles viktig at de investeringer som blir gjennomført virkelig har en forankring i en fremtidig utnyttelse.

I vårt regionalnett har vi en blanding av forbrukskunder og produsenter. Det betyr at vi om vinteren transporterer mye strøm fra sentrale forsyningspunkt i det overliggende sentralnettet og ut til forbrukerne. Dette kommer i tillegg til de kraftstasjonene som produserer rett inn i vårt nett. Om sommeren, når strømforbruket er lavere, bruker vi det samme nettet til å transportere strøm fra kraftstasjonene og opp på det overliggende sentralnettet.

Glitre Energi Nett sin målsetting er å stå for en trygg og god strømforsyning i fylket.

Kraftsystemutredninger

Glitre Energi Nett legger fortløpende ut kraftsystemutredningen for Buskerud og lokale energiutredninger.

Kraftsystemutredning for Buskerud og Hadeland 2020 – 2040 (PDF)

 

Marginale tapssatser

Marginale tapssatser 2022 +

Uke 1 ny

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

Uke 6

Uke 7

Uke 8

Uke 9

Uke 10

Uke 11

Uke 12

Uke 13

Uke 14

Uke 15

Uke 16

Uke 17

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Uke 23

Uke 24

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

Uke 33

Uke 34

Uke 35

Uke 36

Uke 37

Uke 38

Uke 39

Uke 40

Uke 41

Uke 42

Uke 43

Uke 44

Uke 45

Uke 46

Uke 47

Uke 48

Uke 49

Uke 50

Uke 51

Uke 52