Presse

Ved store strømutfall eller andre særskilte situasjoner kan pressekontaktene få svært mange samtaler samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at det kan være problemer med å få kontakt med oss umiddelbart.

 

Ved feil på strømmen i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 kontakter du kundeservice på tlf.: 31 00 42 30. Utenfor dette tidsrommet ringer du feilmeldingstelefonen for strøm på tlf.: 31 00 36 80.

 

Generelt

Ragnhild Ask Connell

Tlf.: 992 46 664
ragnhild.ask.connell@glitreenergi.no

 

 

trond-eriksenInformasjon strømfeil

Trond Eriksen
Tlf.: 909 40 397
trond.eriksen@glitreenergi.no