Flesaker – Setersberg

Glitre Energi Nett (Da som EB Nett) fikk i juni 2012 konsesjon for oppgradering av eksisterende 66 kV kraftlinje mellom Flesaker i Øvre Eiker kommune og Setersberg i Modum kommune til 132 kV. Den planlagte oppgraderingen er nødvendig for å opprettholde tilfredsstillende forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i de berørte kommunene. Oppgraderingen vil også bidra til en sikrere strømforsyning i store deler av nedre Buskerud.

 

De siste 2 årene har det vært arbeidet med prosjektering av linja, samt å få på plass avtaler med berørte grunneiere.

 

Arbeidet med å prosjektere linja er avsluttet og oppdaterte karter og profiler for hele linjestrekningen er tilgjengelig i oversikten under. Vi gjør oppmerksom på at det må legges til «1» for å få mastenumrene på disse kartene til å korrespondere med numrene som er benyttet på kartene i avtalen med grunneierne.

 

Oppstart bygging er planlagt i 2017 med ferdigstilling i 2019. På strekningen mellom Flesaker og Hokksund vil byggingen skje i 2017, på strekningen Hokksund – Skotselv i 2017, og på strekningen Skotselv – Setersberg i 2019.

 

Spørsmål knyttet til utbyggingen kan stilles til Harald Nes tlf. 48 99 22 48 eller
Trond Eriksen tlf 90 94 03 97.

 

Trasekart og linjeprofiler for den nye linjen:

 

 

 

Flesaker-Setersberg trasekart blad 1 Flesaker-Setersberg linjeprofil 1
Flesaker-Setersberg trasekart blad 2 Flesaker-Setersberg linjeprofil 2
Flesaker-Setersberg trasekart blad 3 Flesaker-Setersberg linjeprofil 3
Flesaker-Setersberg trasekart blad 4 Flesaker-Setersberg linjeprofil 4
Flesaker-Setersberg trasekart blad 5 Flesaker-Setersberg linjeprofil 5
Flesaker-Setersberg trasekart blad 6 Flesaker-Setersberg linjeprofil 6
Flesaker-Setersberg trasekart blad 7 Flesaker-Setersberg linjeprofil 7
Flesaker-Setersberg trasekart blad 8 Flesaker-Setersberg linjeprofil 8
Flesaker-Setersberg trasekart blad 9 Flesaker-Setersberg linjeprofil 9
Flesaker-Setersberg trasekart blad 10 Flesaker-Setersberg linjeprofil 10
Flesaker-Setersberg trasekart blad 11 Flesaker-Setersberg linjeprofil 11
Flesaker-Setersberg trasekart blad 12 Flesaker-Setersberg linjeprofil 12
Flesaker-Setersberg trasekart blad 13 Flesaker-Setersberg linjeprofil 13
 Skisse ombygging Flesaker transformatorstasjon Flesaker-Setersberg linjeprofil 14
Flesaker-Setersberg linjeprofil 15
Flesaker-Setersberg linjeprofil 16
Flesaker-Setersberg linjeprofil 17
Flesaker-Setersberg linjeprofil 18
Flesaker-Setersberg linjeprofil 19
Flesaker-Setersberg linjeprofil 20
Flesaker-Setersberg linjeprofil 21
Flesaker-Setersberg linjeprofil 22
Flesaker-Setersberg linjeprofil 23
Flesaker-Setersberg linjeprofil 24
Flesaker-Setersberg linjeprofil 25
Flesaker-Setersberg linjeprofil 26
Flesaker-Setersberg linjeprofil 27
Flesaker-Setersberg linjeprofil 28
Flesaker-Setersberg linjeprofil 29
Flesaker-Setersberg linjeprofil 30
Flesaker-Setersberg linjeprofil 31
Flesaker-Setersberg linjeprofil 32
Flesaker-Setersberg linjeprofil avgreining Hokksund