Organisasjon

EB PORTRETTER-413

Tore Morten Wetterhus

Administrerende direktør
Tlf.: 97 43 92 51

EB PORTRETTER-450

Trond Eriksen

Beredskap, KDS og nettutredning

Tlf.: 90 94 03 97
EB PORTRETTER-303

Hanne Solem

Økonomi og administrasjon
Tlf.: 97 56 95 26
 EB PORTRETTER-152

Otto A. Rustand

Systemdrift
Tlf.: 90 15 52 12
EB PORTRETTER-274

Knut Olav Bakkene

Rammevilkår og kunde
Tlf.: 95 87 19 70
 EB PORTRETTER-150

Rune Kvam

Smart Strøm prosjekt
Tlf.: 91 35 25 98
Stensli

Olav Stensli

Netteier
Tlf.: 97 59 29 18
 Anne.Molden

Anne Molden

HMS
Tlf.: 48 05 81 10

 anne.molden@glitreenergi.no