Om oss

Glitre Energi Nett er et nettselskap i Glitre Energi-konsernet som ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland EnergiNett.

 

EB Nett var igjen et resultat av fusjonen mellom Drammen Energinett og Buskerud Nett i 2001. I 2002/2003 fusjonerte EB Nett med Kongsberg Energi og Nedre Eiker Energi.

 

Glitre Energi Nett eier regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran. Selskapet har ca 100 ansatte i 2016.

 

Nøkkeltall (årsregnskap 2017)

Omsetning: 859 MNOK*
Inntektsramme: 497 MNOK
Driftsresultat: 212  MNOK*
Resultat etter skatt: 159 MNOK*
Anleggskapital: 1.726 MNOK
Avkastning nettkapital: 9,67 %
Nettanlegg og kunder

Nettkunder (ca.): 91.150
Levert energi (ca.): 2.497 GWh
Transformatorstasjoner: 51
Regionalnettsledninger: 1 022 km
Nettstasjoner: 3 487
Distribusjonsnett (ca.): 7.000 km
 *Tall for Glitre Energi Nett konsern.