Om oss

Glitre Energi Nett er et nettselskap i Glitre Energi-konsernet som ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland EnergiNett.

 

EB Nett var igjen et resultat av fusjonen mellom Drammen Energinett og Buskerud Nett i 2001. I 2002/2003 fusjonerte EB Nett med Kongsberg Energi og Nedre Eiker Energi.

 

Glitre Energi Nett eier regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran. Selskapet har ca 100 ansatte i 2016.

 

Nøkkeltall (årsregnskap 2015)

Omsetning: 620 MNOK*
Inntektsramme: 469 MNOK
Driftsresultat: 101  MNOK*
Resultat etter skatt: 63,5 MNOK*
Anleggskapital: 1.392 MNOK
Avkastning nettkapital: 8,65 %
Nettanlegg og kunder

Nettkunder (ca.): 87.570
Levert energi (ca.): 2.274 GWh
Transformatorstasjoner: 50
Regionalnettsledninger: 996 km
Nettstasjoner: 3507
Distribusjonsnett (ca.): 7.100 km
 *Tall for Glitre Energi Nett konsern.