Nøytralitet

Det er et krav til alle nettselskap å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere når det gjelder håndtering av leverandørskifter, nyetablering av kundeforhold, oversendelse av måledata og valg av faktureringsrutiner.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utgitt en veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt. Denne har som formål å gi en oversikt over lovgivningen på området. Veilederen kan du lese her.

 

Nedenfor finner du årsrapporter for nøytralitet for tidligere EB Nett:

Nøytralitetsrapport 2015
Nøytralitetsrapport 2014