Nøytralitetsprinsippet

Glitre Energi Nett er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden, men hva vil dette si for deg som kunde?

Olje- og energidepartementets krav som Glitre Energi Nett er underlagt om nøytral opptreden gjelder overfor strømleverandører, produsenter og nettkunder. I forbindelse med utførelse av tjenester for Glitre Energi Nett er totalentreprenøren ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse kravene, og sørge for at kravene blir overholdt.

 

Hva har Glitre Energi Nett nøytralitet å si for deg som kunde?

Nøytralitet kan være mangt, men i det daglige kan det være snakk om enkle ting som du kanskje ikke var klar over. Glitre Energi Nett skal være nøytrale overfor deg som nettkunde, og kan for eksempel ikke komme med anbefalinger som:

  • Hvilken strømleverandør du bør velge deg
  • Hvilken elektriker eller installatør du skal benytte deg av
  • Hvilken entreprenør du kan benytte deg av hvis du ønsker solceller
  • Hvilket HAN-port-utstyr som er best

 

Krav til taushetsplikt

Det stilles også krav til taushetsplikt om personopplysninger, og drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessige årsaker å hemmeligholde. Taushetsplikten gjelder også etter at den som utfører tjenesten har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

 

Overtredelse av kravene

Overtredelse av kravene for nøytralitet og taushetsplikt kan få økonomiske konsekvenser for totalentreprenøren. Ved eventuelt brudd på kravene til nøytral opptreden og/eller taushetsplikt, vil eventuelle reaksjoner fra myndighetene bli videreført i sin helhet til den aktuelle totalentreprenøren. Kontroll av at krav til nøytralitet og taushetsplikt overholdes tas opp på oppfølgingsmøter med leverandøren.

Nøytralitetsrapporter

Her kan du se rapportene for nøytralitet som blir utarbeidet etter hvert kalenderår.

2022 – Glitre Nett

Nøytralitetsrapport 2022

 

2021 – Glitre Energi Nett

Nøytralitetsrapport 2021