Om Glitre Energi Nett

Glitre Energi Nett er et nettselskap Glitre Energi-konsernet som drifter og utvikler kraftnettet, samt leverer nettjenester til kundene i forsyningsområdet. Nettvirksomheten utgjør en samfunnskritisk infrastruktur, og har mål om høyest mulig leveringssikkerhet til lavest mulig pris.

Glitre Energi Nett ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland EnergiNett. EB Nett var igjen et resultat av fusjonen mellom Drammen Energinett og Buskerud Nett i 2001. I 2002/2003 fusjonerte EB Nett med Kongsberg Energi og Nedre Eiker Energi.

Glitre Energi Nett eier regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran. Selskapet har ca 100 ansatte i 2018.

Nøytralitet

Det er et krav til alle nettselskap å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere når det gjelder håndtering av leverandørskifter, nyetablering av kundeforhold, oversendelse av måledata og valg av faktureringsrutiner.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utgitt en veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt. Denne har som formål å gi en oversikt over lovgivningen på området. Les mer på NVEs sider her.

Nøkkeltall

Nøkkeltall (årsregnskap 2017)

Omsetning 859 MNOK*
Inntektsramme 497 MNOK
Driftsresultat 212 MNOK
Resultat etter skatt 159 MNOK
Anleggskapital 1.726 MNOK
Avkastning nettkapital 9,67 %

 

 Nettanlegg og kunder

Nettkunder (ca) 91.150
Levert energi (ca.) 2.497 GWh
Transformatorstasjoner 51
Regionalnettsledninger 1022 km
Nettstasjoner 3487
Distribusjonsnett (ca.) 7.000 km

 

Organisasjon

Presse

Ved store strømutfall eller andre særskilte situasjoner kan pressekontaktene få svært mange samtaler samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at det kan være problemer med å få kontakt med oss umiddelbart.

Ved feil på strømmen i tidsrommet kl. 8 til kl. 15.30 må alle kunder kontakte kundeservice på telefon 31 00 42 30. Utenfor dette tidsrommet ringer du feilmeldingstelefonen på telefon 31 00 36 80.

Alle mediehenvendelser skal gå til pressekontaktene under.