Om Glitre Energi Nett

Glitre Energi Nett er et nettselskap i Glitre Energi-konsernet som drifter og utvikler strømnettet, samt frakter strøm til kundene i forsyningsområdet. Et nettselskap blir sett på som en samfunnskritisk infrastruktur, og vi i Glitre Energi Nett har mål om høyest mulig leveringssikkerhet til lavest mulig pris.

Glitre Energi Nett ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland EnergiNett. EB Nett var igjen et resultat av fusjonen mellom Drammen Energinett og Buskerud Nett i 2001. I 2002/2003 fusjonerte EB Nett med Kongsberg Energi og Nedre Eiker Energi.

Glitre Energi Nett eier regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse. Selskapet har 113 ansatte pr. 1.1.22.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

(årsregnskap 2021)

Omsetning 959 MNOK
Inntektsramme 621 MNOK
Driftsresultat  44 MNOK
Resultat etter skatt  26 MNOK
Nettkapital 2 165 MNOK
Avkastning nettkapital 7,7 %

 

 Nettanlegg og kunder

 

Nettkunder (ca) 99 550
Levert energi (ca.) 2 547 GWh
Transformatorstasjoner 52
Regionalnettsledninger 1012 km
Nettstasjoner 3600
Distribusjonsnett (ca.) 7 300 km

 

Organisasjon

Presse

Ved store strømbrudd eller andre særskilte situasjoner kan pressekontaktene få svært mange samtaler samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at det kan være problemer med å få kontakt med oss umiddelbart.

Ring 31 00 36 80 dersom du opplever strømbrudd. Feilmeldingstelefonen er bemannet døgnet rundt.

Alle mediehenvendelser skal gå til pressevakttelefonen under.

 

Vakttelefon mediehenvendelser:

Glitre Energi Netts pressekontakter håndterer kun henvendelser fra pressen.

Vår vakttelefon for mediehenvendelser er: 977 92 222