Om Glitre Energi Nett

Glitre Energi Nett er et nettselskap i Glitre Energi-konsernet som drifter og utvikler strømnettet, samt frakter strøm til kundene i forsyningsområdet. Et nettselskap blir sett på som en samfunnskritisk infrastruktur, og vi i Glitre Energi Nett har mål om høyest mulig leveringssikkerhet til lavest mulig pris.

Glitre Energi Nett ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland EnergiNett. EB Nett var igjen et resultat av fusjonen mellom Drammen Energinett og Buskerud Nett i 2001. I 2002/2003 fusjonerte EB Nett med Kongsberg Energi og Nedre Eiker Energi.

Glitre Energi Nett eier regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse. Selskapet har 113 ansatte pr. 1.1.22.

Nøytralitet

Det er et krav til alle nettselskap om å opptre nøytralt overfor strømleverandører og sluttbrukere når det gjelder håndtering av leverandørskifter, nyetablering av kundeforhold, oversendelse av måledata og valg av faktureringsrutiner.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utgitt en veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt. Denne har som formål å gi en oversikt over lovgivningen på området. Les mer på NVEs sider her.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

(årsregnskap 2021)

Omsetning 959 MNOK
Inntektsramme 621 MNOK
Driftsresultat  44 MNOK
Resultat etter skatt  26 MNOK
Nettkapital 2 165 MNOK
Avkastning nettkapital 7,7 %

 

 Nettanlegg og kunder

 

Nettkunder (ca) 98 790
Levert energi (ca.) 2 547 GWh
Transformatorstasjoner 52
Regionalnettsledninger 1012 km
Nettstasjoner 3574
Distribusjonsnett (ca.) 7 286 km

 

Organisasjon

Presse

Ved store strømbrudd eller andre særskilte situasjoner kan pressekontaktene få svært mange samtaler samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at det kan være problemer med å få kontakt med oss umiddelbart.

Ring 31 00 36 80 dersom du opplever strømbrudd. Feilmeldingstelefonen er bemannet døgnet rundt.

Alle mediehenvendelser skal gå til pressekontaktene under.