Nye standardvilkår

Vi endrer standardvilkårene for nettleie og tilknytning fra 1. januar 2021 til Energi Norges nye standardvilkår. De nye vilkårene er tilpasset nye krav, nye målere og et mer komplekst energisystem, og vil avløse tidligere standardavtaler fra denne datoen. 

Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtaler. Behovet for oppdaterte vilkår er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet. 

Standardvilkårene består av to deler/avtaler: 

  • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskapet og kunden. 
  • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet. 

Som kunde trenger du ikke å foreta deg noe da de nye vilkårene etter denne kunngjøringen er gjeldende fra 1. januar,2021. Du finner de nye standardvilkårene her

Uenighet om vilkår for tilknytning og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som da vil fatte vedtak i saken. 

Tvister i anledning standard tilknytningsvilkår kan for øvrig bringes inn for de alminnelige domstolene. 

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på