Ny nettleie for alle fra 1. januar 2022

Myndighetene har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022. For deg som er husholdningskunde i Glitre Energi Nett vil ikke endringen bli så stor, siden vi allerede har innført smart nettleie med lavere nettleie om natten, og et kapasitetsledd i stedet for et fastledd. 

Bakgrunnen for endringen er at vi må utnytte strømnettet smartere, slik at forbrukstoppene blir lavere og vi unngår unødvendige utbygginger for kapasitet i strømnettet som egentlig allerede er der.

Frem mot år 2040 vil strømforbruket i Norge øke med rundt 25% ifølge analyser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Da er det viktig at vi legger til gode strømvaner allerede nå for å unngå dyre utbygginger av strømnettet som fører til høyere nettleie.

Strømnettet er et spleiselag som betales av strømkunder gjennom nettleien. Dersom vi klarer å utnytte kapasiteten i strømnettet som allerede er der vil vi kunne holde kostnadene i nettleien lavest mulig.

Den nye nettleiemodellen vil belønne de kundene som er flinke til å jevne ut forbruket sitt utover døgnet og som dermed unngår høye forbrukstopper. Det vil si at jo mindre strøm du bruker på en gang, jo mindre nettleie vil du få.

Hvordan er nettleieprisen satt sammen

Vi kan si det sånn at nettleieprisen er delt opp i tre; et fastledd, et energiledd og offentlige avgifter. 

Fastledd er det du betaler for å være knyttet til strømnettet, og det betaler du uavhengig av hvor mye strøm du bruker. 

Energileddet beregnes ut ifra hvor mange kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt.

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet, og dette er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

Fra 1. januar 2022

..vil fastleddet endres til et kapasitetsledd og da vil nettleieprisen bli delt opp slik:

Kapasitetsledd er et beløp per måned som bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energiledd beregnes ut ifra hvor mange kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Energileddet vil være redusert mellom kl. 22-06. Har du elbil anbefaler vi å starte ladingen kl 22, men vi fraråder å sette på oppvaskmaskinen og vaskemaskinen på natten – dette har med brannsikkerhet å gjøre. 

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet, og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

 

Smart nettleie videreføres og forenkles

Er du husholdningskunde hos oss har du sikkert hørt om Smart Nettleie og begrepet kapasitetsledd. I februar i fjor innførte vi smart nettleie med redusert nettleie om natten fra kl. 22 til kl. 06. Og 1. april 2021 endret vi fastleddet i nettleieprisen til et kapasitetsledd. Disse endringene ble gjort for å tilpasse oss denne nye nasjonale nettleiemodellen. Fra 1. januar 2022 blir derfor ikke endringene så store for deg som er husholdningskunde. Energileddet vil bli ytterligere redusert og kapasitetsleddet vil bli enklere da vi kun beregner det ut ifra månedsmaksen din fra foregående måned. Slik kan du enkelt jevne ut forbruket fra måned til måned.

Smart Nettleie er et pilotprosjekt som kjøres til 31. desember 2021. Du vil derfor få din siste faktura i Smart Nettleie i januar 2022 siden vi fakturerer på etterskudd. 

Du lurer kanskje på..

Hva nettleie er +

Bor du i Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner eller Finse er du nettkunde hos Glitre Energi Nett.

Nettleie betaler du for å kunne få strøm overført fra der den ble produsert og hjem til deg. Nettleie er et spleiselag og det du betaler er med på å sikre stabil og sikker strømforsyning, og dekker vedlikehold og utbygging av strømnettet der du bor.

Når prisene for 2022 kommer +

Vi jobber daglig med å finne de rette prisene for 2022 som er innenfor våre inntektsrammer da vi som nettselskap ikke skal tjene mer på at nettleien endres. Prisene vil legges ut på nettsiden vår i desember. Vi sender ut e-poster/brev når dette er klart.

Hvorfor nettleien endres nå når strømprisene er så høye +

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene våre nå når prisene er svært høye – det positive er at dere får nå større mulighet til å påvirke nettleien.  

Hvem som vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag +

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.  

Hvordan vi kan være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk +

Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.  

Hvordan jeg kan følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig +

Ved å logge inn på Min Side kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Da må du først og fremst be oss om å åpne den. Det kan du enkelt gjøre fra Min Side.

Ny nettleiemodell

Fra 1. januar 2022 får alle ny nettleie. Da kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Se filmen om hvorfor det er behov for ny nettleiemodell nå.

Her finner du enda mer informasjon om nettleie