Ny, nasjonal nettleiemodell

Nasjonal nettleiemodell er nå innført for alle nettkunder i hele landet. Du har nå mulighet til å påvirke nettleien din i større grad enn tidligere, og samtidig bidra til å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Sammen sparer vi penger og miljøet.  

 

Hva er endringen

Vi endret fastleddet i nettleien til et kapasitetsledd. Det har vi i Glitre Energi Nett hatt for majoriteten av kundene våre siden april 2021, men nå vil beregningen av kapasitetsleddet være annerledes. Nå er nettleieprisen delt opp slik:

Kapasitetsledd er et beløp som baserer seg på gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig. Det er viktig å påpeke at de tre døgnmaksene kan ikke oppstå innenfor samme døgn i måneden. De er fordelt ut på tre forskjellige døgn i måneden.  Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd.

Energiledd beregnes fortsatt ut ifra hvor mange kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Energileddet vil være redusert mellom kl. 22-06. Har du elbil anbefaler vi å starte ladingen kl 22, men vi fraråder å sette på oppvaskmaskinen og vaskemaskinen på natten – dette har med brannsikkerhet å gjøre. 

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (mva), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet (Enovaavgift), og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

 

Priser fra 1. juli 2022

Inkl. gjeldende offentlige avgifter.

Nettleiepriser fra 1. juli for:
Alle privatkunder, med og uten kommunikasjonsmodul i strømmåler
Alle hyttekunder
Energiledd Inkl.mva/fba
Energiledd dag Kl. 06-22 47,25  øre/kWh
Reduksjon energiledd Inkl. mva.
Reduksjon energiledd Kl. 22-06 -12,00 øre/kWh
Kapasitetsledd Inkl.mva.
Kapasitetstrinn 1 0,00 – 1,99 kW 150,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2,00 – 4,99 kW 250,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5,00 – 9,99 kW 410,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10,00 – 14,99 kW 735,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15,00 – 19,99 kW 975,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20,00 – 24,99 kW 1 210,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25,00 – 49,99 kW 1 875,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50,00 – 74,99 kW 2 935,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75,00 – 99,99 kW 3 995,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 100,00 kW – 6 475,00 kr/mnd

Mer informasjon om ny nettleiemodell finner du her. 

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på