NVE: Ny prising

Utformingen av nettleien har betydning for hvordan nettet brukes og for fordeling av kostnader mellom nettkundene. NVE ønsker nå å endre strukturen på nettleien.

Hensikten med endringen er todelt. For det første at nettet skal kunne utnyttes best mulig – dette gir en lavest mulig samlet nettleie. For det andre at fordeling av nettleien skal være mest mulig rettferdig utfra hvem som trenger kapasitet i nettet. Den endelige nettleiemodellen fra NVE er fortsatt under diskusjon, men NVE annonserer at de ønsker ny struktur fra 1. januar 2021.

Nytt forbruksmønster
Strømforbruket vårt blir stadig mer energieffektivt, samtidig blir det også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Nye produkter som induksjonovner og elbiler sammen med nye bruksområder, betyr at forbruket framover vil variere mer i løpet av et døgn. Det vil i fremtiden være høyt forbruk i korte tidsrom på morgenen og ettermiddagen. Dersom dagens prissystem på nettleie fortsetter, tror man at denne utviklingen bare vil fortsette, og nettselskapene må gjøre store investeringer for å øke kapasiteten i nettet. Nettkostnadene fordeles på brukerne av nettet, og resultatet vil bli at nettleien for alle går opp.

Nye energikilder
Samtidig med at vi bruker strøm som krever mye effekt, skjer en økende andel av kraftproduksjonen med nye teknologier som solceller og vind som i begrenset grad kan styres etter behovet for kraft. Videreføring av dagens nettprising kan føre til at noen strømkunder i svært liten grad bidrar til å dekke felleskostnadene i nettet. Disse kostnadene skyves da over på resterende nettkunder i form av økte priser. NVE mener nettleien i større grad skal gjenspeile hvordan kostnadene i nettet oppstår, det vil si at de som etterspør mer kapasitet skal måtte betale for dette.

Klarer man å få til en mer effektiv utnyttelse av nettet kan det altså redusere behovet for fremtidige nettinvesteringer, og over tid gi lavere kostnad for brukerne av nettet samlet sett.

Ønsker du mer informasjon?

Les mer her:

  • Undersøkelser fra NVE viser også at over halvparten av strømkundene er villige til å flytte forbruk for å spare penger. Les mer her.
  • NVE forventer en kraftig økning i strømforbruket fram mot 2035. Oppgang i industrien, flere datasentre og elektrifisering av transport vil være årsaker til det. Les mer her.
  • NVE har tidligere gått inn for en forskriftsendring som har vært på høring. Denne er ikke vedtatt. Les om den her.

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på