Nettleieprisene øker fra 1. oktober

Glitre Nett justerer opp nettleieprisene fra 1. oktober. For en kunde med et årsforbruk på 20.000 kWh, vil nettleiekostnadene økes med ca. 100 kr pr. måned.

Nettleien går til å drive strømnettet på en sikker og effektiv måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. Rammen for inntektene til nettselskapene er strengt regulert, og økte kostnader er nå årsaken til at nettleieprisene økes. Eksakt hvor mye den vil øke for den enkelte kunde vil være avhengig av forbruk og forbruksmønster.

Grønt skifte påvirker nettleien
Som følge av det grønne skiftet, øker også behovet for mer kapasitet i strømnettet. For Glitre Nett vil det derfor være en viktig oppgave å tilrettelegge for økt elektrifisering, enten det er for ny industri, ladestasjoner for elbiler, eller solcelleanlegg som skal levere ny fornybar energi inn i strømnettet.

Høyere renter, økte driftskostnader, og høyere priser på materiell til å bygge ut er noen av årsakene til at kostnadene til å fornye og vedlikeholde strømnettet øker. Det investeres mye i det norske strømnettet, men selv med stor kunde- og forbruksvekst vil en ikke komme utenom en økning i nettleien.

Strømstøtten fortsetter
Strømkundene får nå tilbakebetalt 90 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Denne ordningen gjelder ut 2024. Fra 1. september beregnes støtten ut fra forbruket i hver enkelt time, mens det tidligere har vært basert på en gjennomsnittspris. Les mer om endring i strømstøtteordningen i egen sak.

 

Alt om nettleiepriser

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Chat med oss om HAN-port og annet du måtte lure på