PRIORITERT TILKNYTNING – FORBRUK UNDER 100 000 kWh/år – priser 2018

 

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under 100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

 

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

 

Priser fra 1.1.2018:

Forbruk under 100 000 kwh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba  
Fastbeløp 1000,00 1250,00 kr/år
Fastbeløp Fellesmåling 13 000,00 16 250,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 23,63 50,26 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 21,83 48,01 øre/kWh
Husholdning/Byggestrøm      
Fastbeløp 1000,00 1 250,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 23,63 50,26 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 21,83 48,01 øre/ kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år      
Fastbeløp 1 800,00 2 250,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 22,63 49,01 øre/ kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 20,83 46,76 øre/ kWh
Hytter      
Fastbeløp 1000,00 1 250,00 kr/år
Energiledd 23,63 50,26 øre/kWh

 

 

Priseksempler husholdning

  10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 250 kr 1 250 kr 1 250 kr
Energi (73/27*) 4 966 kr 9 931 kr 14 897 kr
Sum 6 216 kr 11 181 kr 16 147 kr
Øre/kWh 62,16 55,91 53,82

Priseksempelet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

 

Last ned prisliste på pdf her.