PRIORITERT TILKNYTNING – FORBRUK UNDER 100 000 kWh/år

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under 100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

Priser for 2017:

Forbruk under 100 000 kwh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba  
Fastbeløp Fellesmåling 11 000,00 13 750,00 kr/år
Fastbeløp Blokk, 20 eller flere enheter 660,00 825,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 21,81 47,66 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 20,01 45,41 øre/kWh
Husholdning/Byggestrøm
Fastbeløp 800,00 1 000,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 21,81 47,66 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 20,01 45,41 øre/ kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år      
Fastbeløp 1 600,00 2 000,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 20,81 46,41 øre/ kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 19,01 44,16 øre/ kWh
Hytter      
Fastbeløp 800,00 1 000,00 kr/år
Energiledd 21,81 47,66 øre/kWh

Priseksempler husholdning

  10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr
Energi (73/27*) 4 706 kr 9 411 kr 14 117 kr
Øre/kWh 57,06 52,06 50,39

Priseksempelet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

Last ned utskriftvennlig versjon av prislisten her. (PDF)