Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

 

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

 

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir

avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

 

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode.

For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

 

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent  
  Eks.mva/fba Eks.mva/fba  
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800,00 5 800,00 kr/år
Fastbeløp v/ Fellesmåling 13 000,00 13 000,00 kr/år
Effektledd < 300 kW vinter 1044,00 888,00 Kr/kW/år
87,00 74,00 Kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 804,00 708,00 Kr/kW/år
67,00 59,00 Kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd < 300 kW sommer 144,00 84,00 Kr/kW/år
12,00 7,00 Kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108,00 60,00 Kr/kW/år
9,00 5,00 Kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

 

Fba = forbruksavgift 16,32 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent  
  Eks.mva/fba Eks.mva/fba  
 
Momentan (fjernutkobling):      
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800,00 5 800,00 kr/år
Effektledd vinter 54,00 48,00 Kr/kW/år
4,50 4,00 Kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid:
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800,00 5 800,00 kr/år
Effektledd vinter 792,00 672,00 Kr/kW/år
66,00 56,00 Kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2 – timers varslingstid:   
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800,00 5 800,00 kr/år
Effektledd vinter 264,00 228,00 Kr/kW/år
22,00 19,00 Kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12 – timers varslingstid:   
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800,00 5 800,00 kr/år
Effektledd vinter 528,00 444,00 Kr/kW/år
44,00 37,00 Kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

INNMATING

 

Innmating:  Lavspent Høyspent  
   Eks.mva/fba Eks.mva/fba  
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,30 1,30 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.