Kunder med årsforbruk over 100 000 kWh pr. år og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Anlegg med årsforbruk av denne størrelsen får installert utstyr for automatisk måleravlesning, og vil bli avregnet hver måned. En husholdningskunde med dette forbruket avregnes etter samme vilkår.

 

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr. kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

 

Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr. kilowatt (kW). Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager (mandag – fredag, og ikke-bevegelige helligdager) i tidsrommet mellom kl. 07.00 – 20.00, som blir tatt med ved avregning.

 

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars. Dersom ikke annet er angitt, er prisene nedenfor ekskl. mva (25 %) og forbruksavgift (16,0 øre/kWh). Forklaring til utregning av priser med effektledd kan du lese her.

 

Energiledd vinter dag gjelder for tidsrommet fra kl. 07.00 til kl. 22.00.

 

Priser 2016

PRIORITERT TILKNYTNING
Lavspent Høyspent
Fastbeløp (inkl. kr 800 til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Fastbeløp v/fellesmåling 11 000 kr/år 11 000 kr/år

Effektledd hvis < 300 kW vinter

Effektledd hvis > 300 kW vinter

948 kr/kW/år (79 kr/kW/mnd)

708 kr/kW/år (59 kr/kW/mnd)

768 kr/kW/år(64 kr/kW/mnd)

588 kr/kW/år (49 kr/kW/mnd)

Effektledd hvis < 300 kW sommer

Effektledd hvis > 300 kW sommer

144 kr/kW/år(12 kr/kW/mnd)

108 kr/kW/år (9 kr/kW/mnd)

84 kr/kW/år (7 kr/kW/mnd)

60 kr/kW/år (5 kr/kW/mnd)

Energiledd vinter dag

Energiledd vinter natt/helg

Energiledd sommer

5,50 øre/kWh

4,90 øre/kWh

3,90 øre/kWh

2,50 øre/kWh

2,20 øre/kWh

2,00 øre/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På faktura står det Energiledd høylast, dette er differanse mellom energiledd vinter natt/helg og energiledd vinter dag.

 

 

 

FLEKSIBELT FORBRUK – effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret
Momentan (fjernutkobling)
Lavspent Høyspent
Fastbeløp (inkl. kr 800 til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54 kr/kW/år
(4,50 kr/kW/mnd)
42 kr/kW/år
(3,50 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
5,50 øre/kWh
4,90 øre/kWh
3,90 øre/kWh
3,20 øre/kWh
2,90 øre/kWh
2,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling, inntil 2 timers utkoblingstid)
Fastbeløp (inkl. kr 800,- til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Effektledd vinter 600 kr/kW/år
(50,00 kr/kW/mnd)
480 kr/kW/år
(40,00 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
5,50 øre/kWh
4,90 øre/kWh
3,90 øre/kWh
3,20 øre/kWh
2,90 øre/kWh
2,70 øre/kWh
To – 2 – timers varslingstid
Fastbeløp (inkl. kr 800,- til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Effektledd vinter 240 kr/kW/år
(20,00 kr/kW/mnd)
192 kr/kW/år
(16,00 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
5,50 øre/kWh
4,90 øre/kWh
3,90 øre/kWh
3,20 øre/kWh
2,90 øre/kWh
2,70 øre/kWh
Tolv – 12 – timers varslingstid
Fastbeløp (inkl. kr 800,- til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Effektledd 468kr/kW/år
(39,00 kr/kW/mnd)
384 kr/kW/år
(32,00 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
5,50 øre/kWh
4,90 øre/kWh
3,90 øre/kWh
3,20 øre/kWh
2,90 øre/kWh
2,70 øre/kWh

På faktura står det Energiledd høylast, dette er differanse mellom energiledd vinter natt/helg og energiledd vinter dag.

 

INNMATING
Lavspent Høyspent
Fastbeløp 0 kr/år 0 kr/år
Innmatingsavgift 1,20 øre/kWh 1,20 øre/kWh
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
-1,60 øre/kWh
-1,50 øre/kWh
-1,50 øre/kWh
-1,60 øre/kWh
-1,50 øre/kWh
-1,50 øre/kWh

Last ned utskriftvennlig versjon av prislisten her. (PDF)