Kunder med årsforbruk over 100 000 kWh pr. år og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Anlegg med årsforbruk av denne størrelsen får installert utstyr for automatisk måleravlesning, og vil bli avregnet hver måned. En husholdningskunde med dette forbruket avregnes etter samme vilkår.

 

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr. kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

 

Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr. kilowatt (kW). Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager (mandag – fredag, og ikke-bevegelige helligdager) i tidsrommet mellom kl. 07.00 – 20.00, som blir tatt med ved avregning.

 

Effekt blir kun avregnet i vinterhalvåret: fra oktober til og med mars. Dersom ikke annet er angitt, er prisene nedenfor ekskl. mva (25 %) og forbruksavgift (14,15 øre/kWh). Forklaring til utregning av priser med effektledd kan du lese her.

 

Energiledd vinter dag gjelder for tidsrommet fra kl. 07.00 til kl. 22.00.

 

Priser 2015

PRIORITERT TILKNYTNING
Lavspent Høyspent
Fastbeløp (inkl. kr 800 til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Fastbeløp v/fellesmåling 11 000 kr/år 11 000 kr/år

Effektledd hvis < 300 kW

 

 

Effektledd hvis > 300 kW

948 kr/kW/år
(79 kr/kW/mnd)708 kr/kW/år
(59 kr/kW/mnd)
768 kr/kW/år
(64 kr/kW/mnd)588 kr/kW/år
(49 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/kveld
Energiledd sommer
5,50 øre/kWh
4,90 øre/kWh
3,90 øre/kWh
2,50 øre/kWh
2,20 øre/kWh
2,00 øre/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På faktura står det Energiledd høylast, dette er differanse mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

 

 

FLEKSIBELT FORBRUK
Momentan (fjernutkobling)
Lavspent Høyspent
Fastbeløp (inkl. kr 800 til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Effektledd 54 kr/kW/år
(4,50 kr/kW/mnd)
42 kr/kW/år
(3,50 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
7,50 øre/kWh
6,90 øre/kWh
5,90 øre/kWh
3,20 øre/kWh
2,90 øre/kWh
2,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling, inntil 2 timers utkoblingstid)
Fastbeløp (inkl. kr 800,- til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Effektledd 600 kr/kW/år
(50,00 kr/kW/mnd)
480 kr/kW/år
(40,00 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
7,50 øre/kWh
6,90 øre/kWh
5,90 øre/kWh
3,20 øre/kWh
2,90 øre/kWh
2,70 øre/kWh
To – 2 – timers varslingstid
Fastbeløp (inkl. kr 800,- til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Effektledd 240 kr/kW/år
(20,00 kr/kW/mnd)
192 kr/kW/år
(16,00 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
7,50 øre/kWh
6,90 øre/kWh
5,90 øre/kWh
3,20 øre/kWh
2,90 øre/kWh
2,70 øre/kWh
Tolv – 12 – timers varslingstid
Fastbeløp (inkl. kr 800,- til Energifondet) 5 800 kr/år 5 800 kr/år
Effektledd 468kr/kW/år
(39,00 kr/kW/mnd)
384 kr/kW/år
(32,00 kr/kW/mnd)
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
7,50 øre/kWh
6,90 øre/kWh
5,90 øre/kWh
3,20 øre/kWh
2,90 øre/kWh
2,70 øre/kWh

På faktura står det Energiledd høylast, dette er differanse mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

INNMATING
Lavspent Høyspent
Fastbeløp 0 kr/år 0 kr/år
Innmatingsavgift 1,20 øre/kWh 1,20 øre/kWh
Energiledd vinter dag
Energiledd vinter natt/helg
Energiledd sommer
-1,60 øre/kWh
-1,50 øre/kWh
-1,50 øre/kWh
-1,60 øre/kWh
-1,50 øre/kWh
-1,50 øre/kWh

Last ned utskriftvennlig versjon av prislisten her. (PDF)