Nettleiepriser – 2017

11.5.17 Nettleie

 

Vi endrer prisen på nettleie fra 1.6.2017. Endringen skyldes i hovedsak store nasjonale investeringer i nettet, noe som vil påvirke nettkunder over hele landet.

 

Nøyaktig endring i energileddet for en kunde med forbruk under 100.000 kWh er fra 45,41 øre/kWh til 47,69 øre/kWh (sommer) og 47,66 øre/kWh til 49,94 øre/kWh (vinter). Fastleddet øker fra 1000 kroner i året til 1250 kroner i året.

 

 

For en gjennomsnitts husholdning med et strømforbruk på 20.000 kWh vil endringen utgjøre om lag 560 kroner i året, eller 1,53 kroner per dag.

 

 

Økt krav til sikkerhet og investeringer

Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

 

Nettselskap i Norge er monopolbedrifter, og vi i Glitre Energi ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Etter endringen i nettleien, har Glitre Energi Nett fortsatt blant de laveste nettleiene i Buskerud og landet forøvrig.

 

Nettleien er strengt regulert av myndighetene, og for en gjennomsnittshusholdning utgjør nå statlige avgifter nå over 50 prosent av nettleien

 

Hva er hva på strømregningen din? 

Litt forenklet består strømregningen av nettleie, strøm og avgifter, fordelt på ca en tredel hver.

Nettselskapene setter nettleien etter inntektsrammen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på markedet. I tillegg kommer statlige avgifter som merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Diagrammet viser fordelingen av strømkostnader ved forbruk 20.000 kWh/året.

 

Stromkostnader diagram

 

 

 

Glitre Energi Nett har også etter endringen blant de laveste nettleiene i landet. Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Buskerud,

og her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Oppland.

 

Glitre Energi Nett har hatt stabilt lave nettleiepriser de siste årene, men må påregnes å øke over tid igjen se graf over prisutviklingen her.

 

Trenger du ytterligere detaljer på prisene for transport av strøm til kunder i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Lunner, Jevnaker og Finse finner du det i menyen til venstre.

 

Nettleie består av et årlig fastbeløp og en pris pr kWh strøm som forbrukes, samt offentlige avgifter. Prisen man må betale for nettleien er avhengig av hvor mye strøm man bruker i løpet av et år.

 

Gjennomsnittlig årsforbruk for en husholdning er 20 000 kWh på landsbasis, noe lavere i Glitre Energi sitt forsyningsområde. Større næringskunder er normalt de kundene som bruker
over 100 000 kWh pr år.

 

 

 

 


Har du spørsmål?

Kanskje finner du svaret under våre Spørsmål og svar her. Du kan også kontakte oss på vårt kontaktskjema.