Kompensasjon ved strømbrudd

Glitre Energi har høy leveringssikkerhet i sitt nettområde. Det er få av våre kunder som blir rammet av langvarige avbrudd. Dersom noen rammes av avbrudd som varer over 12 timer kan nettkundene kreve direkte økonomisk kompensasjon, jfr. Kontrollforskriften Kapittel 9A

  • Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende dersom ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer.
  • Avbruddsperioden regnes fra det tidspunkt Glitre Energi først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde visst at avbrudd hadde funnet sted.

Satser

Dersom kundene blir utsatt for langvarige avbrudd, kan hver enkelt kunde (sluttbruker) kompenseres individuelt etter følgende satser ved godkjente krav:

 

Avbruddslengde sats

  • Over 12 timer t.o.m 24 timer: kr 600,-
  • Over 24 timer t.o.m 48 timer: kr 1 400,-
  • Over 48 timer t.o.m 72 timer kr 2 700,-
  • For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr 1 300,- for hver nye påbegynte 24 timers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger/hytter kan et samlet krav ikke overstige det man forventer å betale i nettleie for inneværende år.

 

Hvordan går du frem?

  • Du må selv fremme krav om kompensasjon innen rimelig tid
  • Rimelig tid er normalt innen 30 dager etter at ordinær strømforsyning er gjenopprettet
  • Ordningen gjelder ikke for kunder som har egen avtale om utkobling
  • Det blir kun gitt en kompensasjon pr kunde (sluttbruker). Har du som kunde flere anlegg som ble berørt av strømbruddet, er det anlegget som gir høyest kompensasjon som blir lagt til grunn

Last ned skjema for å fremsette krav her.