Gebyrer og avgifter

Glitre Energi Nett tar betalt for noen av de variable oppgavene vi utfører i forbindelse med et kundeforhold. I tillegg pålegger staten nettselskapene å kreve inn ulike avgifter. Glitre Energi Nett følger statens satser for gebyrer og prisene kan derfor endres i løpet av året. Det samme gjelder de offentlige avgiftene.

 

 

Gebyr Eksklusiv mva Inklusiv mva
Purregebyr 70,00 kr 70,00 kr
Fremmøtegebyr 560 kr 700 kr
Gjenåpningsgebyr
800 kr 1 000 kr
Åpningsgebyr:
– dag kl 08:00 – 14:30 1 600 kr 2 000 kr
Åpning av anlegg med relè for fjernstenging 720 kr 900 kr
Offentlige avgifter
   

Forbruksavgift 2018

Forbruksavgift 2017

Forbruksavgift redusert sats

 

16,58 øre/kWh

16,32 øre/kWh

0,48 øre/kWh

 

 

20,73 øre/kWh

20,40 øre/kWh

0,60 øre/kWh

 

Avgift til Energifondet
– Husholdning
– Næring
1,00 øre/kWh
800,00 kr/år
1,25 øre/kWh
1000,00 kr/år
Merverdiavgift 25 % 25 %
Målerkontroll
   
– seriemåler hos kunde 960 kr 1 200 kr
– kontroll hos nøytral part 1 280 kr 1 600 kr
Ekstra tjenester
Reskontrooversikt ( * )
40 kr 50 kr
Kopi av faktura ( * )
40 kr 50 kr
Betalingsutsettelse ( ** )
50 kr 50 kr

 

( * ) Tjenesten er gratis via Min side
( ** ) Tjenesten er gratis via Min side (rente påløper, rentesats er lik som forsinkelsesrente)