Plusskunder

Det skjer mye spennende på solcellemarkedet, og vi merker at solcelleanlegg og PLUSS-kunder er i vinden som aldri før. Her finner du en del informasjon som kan være greit å vite når du vurderer å bli plusskunde.

Hva er plusskunde?

Plusskundeordningen betyr i praksis at kunden kan få montert solcellepanel på huset og bruke denne energien til eget forbruk, helt gratis. Dersom solcelleanlegget klarer å produsere mer enn det du kunde selv klarer å bruke, kan denne energien leveres ut på nettet til Glitre Energi Nett.

Avtale med kraftleverandør

MEN vi i Glitre Energi Nett har ikke lov til å kjøpe denne overskuddsenergien. For at du skal få betalt for denne energien, må du som kunde gjøre avtale med en kraftleverandør om kjøp av denne energien. Siden Glitre Energi Nett er et nettselskap har vi i hht. regelverket til NVE ikke anledning til kjøp/salg av energi.

Godkjent installatør

De kundene som ønsker å montere solcellepanel og bli plusskunder, må først kontakte en autorisert elektroinstallatør som kan melde dette arbeidet inn til Glitre Energi Nett. Kunden vil da få tilsendt en egen nettleiekontrakt som regulerer avtaleforholdet og de tekniske kravene som stilles til solcelleanlegget.

Du kan lese mer om plusskundeordningen på hjemmesidene til NVE her.