Måleravlesning

De aller fleste av  Glitre Energis Netts kunder har nå strømmålere som leses av automatisk. Noen få kunder må fortsatt lese av manuelt. For disse kundene er det viktig å lese av manuelt hver måned for at faktura skal bli korrekt i forhold til faktisk forbruk.

Måleravlesning

Det er to måter å lese av manuelt på:

1. E-post: 

Logg deg inn på Min side her

2. SMS:

Send SMS med «GENM målerstand» til telefonnummer 26166. Dersom du har flere målere må du svare slik i meldingen: «GENM målepunktID målerstand» til 26166. MålepunktID finner du på fakturaen din.

Ved SMS mottar du varsling og svarer på SMS (varslingen fra oss er gratis, du betaler normal pris for meldingen du sender til oss). For å motta varsling på e-post eller SMS må du velge varslingsmetode under «kundeprofil» og «Avtaler om varsling» på Min side.

NB: Husk å registrere deg med kundenummer og målepunktID første gang du logger inn. Dette finner du på siste faktura.