Måleravlesning

Leser du av strømmen ofte, får du faktura ut fra faktisk forbruk og regningen blir mer riktig. Selv om du får beskjed fra oss når du må lese av måleren din, blir avlesninger du kommer med utenom dette selvsagt også hensyntatt på regningene dine.

 

 

Maleravlesning_web (1 of 1)

Vi ber om at du leser av strømmåleren den 1. i hver måned.

 

 

Slik leser du av strømmen

 

Tlf.:800 80 322

Husk at “firkant-tasten” er merket med dette tegnet # på telefonen din.

Du trenger kundenummer og målepunktID (8 siste siffer). Det finner du på varsel om måleravlesning som du har fått, eller på en regning fra oss.

    1. Ring 800 80 322 (gratis fra fasttelefon)
    2. Tast inn ditt kundenr, avslutt med #
    3. Tast inn din målepunktID, avslutt med #
    4. Tast inn ny målerstand, avslutt med #
    5. Bekreft målerstand, avslutt med #

 

E-post: Logg deg inn på Min side.

Trenger du hjelp til å registrere måleravlesning på Min side? Ta en titt på en enkel instruksjonsvideo.

 

SMS: Send SMS med “GENM målerstand” til telefonnummer 26166. Dersom du har flere målere må du svare slik i meldingen: “GENM målepunktID målerstand” til 26166. MålepunktID finner du på fakturaen din.

Ved SMS mottar du varsling og svarer på SMS (varslingen fra oss er gratis, du betaler normal pris for meldingen du sender til oss). For å motta varsling på e-post eller SMS må du velge varslingsmetode under “kundeprofil” og “Avtaler om varsling” på Min side.

 

 

NB: Husk å registrere deg med kundenummer og målepunktID første gang du logger inn. Dette finner du på siste faktura (kun sifrene før bindestrek på kundenummeret skal benyttes )

 

Trenger du hjelp til å opprette ny bruker på Min side? Se en enkel instruksjonsvideo her.

 

Avlesningstidspunkt

Vi ber om at du leser av måleren innen den 1. i hver måned. Hvis du registrerer målerstanden en annen dato benytter vi den avlesningen til å beregne en målerstand.