Nettleie

Nettselskap i Norge er monopolbedrifter, og vi i Glitre Energi ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i Buskerud og landet forøvrig.

Nettleien er strengt regulert av myndighetene, og for en gjennomsnittshusholdning utgjør statlige avgifter nå over 50 prosent av nettleien.

Økt krav til sikkerhet og investeringer

Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

Hva er hva på strømregningen din? 

Litt forenklet består strømregningen av nettleie, strøm og avgifter, fordelt på ca en tredel hver.

Nettselskapene setter nettleien etter inntektsrammen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på markedet. I tillegg kommer statlige avgifter som merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Diagrammet viser fordelingen av strømkostnader ved forbruk 20.000 kWh/året.

Priser 1

 

Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i landet. Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Buskerud, og her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Oppland.

Glitre Energi Nett har hatt stabilt lave nettleiepriser de siste årene, men må påregnes å øke over tid igjen se graf over prisutviklingen her.

Spørsmål og svar om nettleie

Jeg har ikke valgt strømleverandør - hva skjer da? +

Da må Glitre Energi Nett levere strøm til deg. Siden dette kun er ment som en midlertidig ordning er det mye dyrere enn strøm fra ordinær kraftleverandør!
Du kan velge deg en strømleverandør ved å gå til www.strompris.no

 

Hva er leveringsplikt? +

Alle som skal ha strøm må velge en kraftleverandør. Hvis ikke du har valgt en kraftleverandør vil Glitre Energi Nett levere strøm for deg, denne strømmen kalles leveringsplikt.
Les mer om leveringspliktig kraft her

Hva er prisen for nettleie? +

Her finner du prisen nettleie - transport av strøm til kunder i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse.

Må jeg ha nettleie? +

Skal du bruke strøm må du inngå en avtale om nettleie – les mer om vilkår.

Hvor mye av nettleien går til nettselskapet? +

Bare litt over halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet. Av den totale regningen går 45,6 % til staten i form av Enova-avgift, forbruksavgift og moms.

Hva går nettleien til? +

Det aller meste av Glitre Energi Nett sine inntekter går til å overvåke og vedlikeholde strømnettet. Resten går i all hovedsak til å bygge nytt nett for å kunne knytte til nye kunder.

Hva er nettleie? +

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.