Måleravlesning på Min side

Slik leser du av måleren på Min side