Kontaktinfo feilmelding

Tips ved feil på strømmen

  • Sjekk hovedsikringen i sikringsskapet for å utelukke at det ikke er en feil du selv kan rette med en gang. Flere tips finner du i vår sjekkliste.
  • Ved feil på strømmen i tidsrommet kl. 08.00 – kl. 15.30 kontakter du Kundeservice på tlf.: 31 00 42 30, eller ta kontakt via kontaktskjemaet
  • Utenfor dette tidsrommet ringer du Feilmeldingstelefonen for strøm på tlf.: 31 00 36 80

 

Melde feil på gatelys
I Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker og Lunner er det den enkelte kommune som har ansvaret for gatebelysningen langs kommunale veier. Henvendelser vedrørende gatelyset langs kommunale og fylkeskommunale veier rettes til:

 

 

 

For riksveiene rettes henvendelser vedrørende gatelys til Vegtrafikksentralen på tlf.: 175.

 

Pågående strømstanser

Kartet gjelder for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker og Lunner kommuner og viser pågående strømstans akkurat nå.