Enklere

Den nye smartmåleren leser av ditt strømforbruk automatisk, fra time til time. Enkelt og lønnsomt for deg.

Smartere

Ny smartmåler åpner for digital strømstyring i hjemmet ditt. Da kan du spare både strøm og miljøet ved hjelp av moderne teknologi.

Smart strøm

Sikrere

Med nye, smarte målere, vil vi raskt oppdage og rette feil i strømnettet. Det gjør at strømforsyningen blir sikrere og mer fleksibel, og det blir blant annet enklere å påvise jordfeil i boligen din.

Smart strøm 2

Slik fungerer måleren

De nye smarte strømmålerne registrerer hvor mye strøm du bruker (antall kilowattimer) hver time i døgnet og sender informasjonen automatisk til nettselskapet ditt en gang i døgnet. Derfra går den videre til en nasjonal datasentral (Elhub) som har ansvar for den videre informasjonsflyten til strømselskaper og andre tjenesteleverandører du som kunde gir tilgang til måledataene.

Tilgang til dataene dine

Målerne har en HAN-port – en kontakt hvor du som kunde kan hente ut egne data direkte fra måleren. Dette kan være nyttig ved bruk av automatiske styringssystemer i hjemmet, slik at man kan følge med på hvor mye strøm en bruker til enhver tid, og hente ut prisinformasjon fra internett. Dersom prisen overstiger et visst nivå, kan systemet sørge for å redusere eller utsette forbruk til prisen synker igjen. Dette kan også brukes for å jevne ut effektbruken på kalde vinterdager når kraftnettet utsettes for høy belastning.

 

Spørsmål og svar om digitale målere

Hvordan åpne min HAN port +

Logg inn på Min Side her, gå til Min profil og velg skjemaer.
Her vil du finne skjema for HAN port som må sendes inn. Du vil få en bekreftelse på e-post når din HAN port er åpnet.

Hva vil det si for meg når jeg har måler uten kommunikasjonsmodul - manuell avlesning? +

Kunder som ikke har ny smartmåler med kommunikasjonsmodul vil få høyere nettleie i form av et avlesningsgebyr. Dette gjelder også dem som har fått utsettelse med legeerklæring for ny smartmåler med kommunikasjonsmodul. Årsaken er at det påløper ekstra kostnader for Glitre Energi Nett å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de få kundene dette gjelder. Blant annet har nettselskapet krav på seg til å manuelt lese av strømmåleren en gang i året. Prisen på avlesningsgebyret finner du i vår prisliste under Gebyrer og avgifter.

Alle nettselskap er regulert av NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat), og du finner mer informasjon om dette på NVE sine sider.

Strømkunden må betale for manuell avlesning.

Spørsmål og svar om manuell avlesning.

Har dere en bruksanvisning til måleren? +

Smart strøm 2

 

Pulstall
LED-lampen som blinker under skjermen på måleren blinker i takt med strømforbruket. Pulstallet for LED-lampen er angitt til høyre for lampen, og er merket med P (for eksempel "P 1000").

"S0" som står under "P" gjelder for kunder med sentral driftsovervåking (SD-anlegg) og viser S0-puls for kabeltilkobling. Denne type anlegg gjelder hovedsakelig større virksomheter med sentral driftsovervåking av anlegg som f.eks. ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, fyrkjeler og varmepumper.

Slå av strømmen i hele boligen/bygget
Strømbryteren kan brukes til å slå av strømmen, noe som kan være praktisk når hytta stenges for sesongen, eller når en bolig/et bygg bytter eier eller leietaker

ADVARSEL: Arbeid på det elektriske anlegget
Strømbryteren må ikke anvendes som sikkerhetsbryter. Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryteren i strømmåleren er koblet ut.

Måleren din sender målerverdier til innsamlingssystemet via et radiosignal. Denne kommunikasjonen er oppe kort tid etter installasjonen, og du vil kunne se forbruket ditt med timesverdier på Min Side  innen 24 timer etter installasjonen.  Her finner du leverandørens egen brukerveiledning her. 

Hvordan kan man koble til eksternt utstyr for forbruksinformasjon? +

Måleren har to muligheter for å koble til eksternt forbruksdisplay/App:

1) Målerens HAN-kontakt (Home Area Network) som er en RJ45 kontakt. Kontakten er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata så snart myndighetene har besluttet hvilken protokoll som skal benyttes. Inntil videre er kontakten uten forbruksdata.

2) Målerens LED lampe. LED lampen blinker i takt med forbruket og impulsverdien er oppgitt på måleren.

Felles for begge løsningene er at eksternt utstyr ikke leveres av Glitre Energi Nett, men må skaffes fra en tredjepartsaktør. Måleren kan ikke benyttes til styring av forbruk og det kan ikke kobles PC til måleren. Man kan heller ikke se strømforbruket per kurs eller styre enkeltkurser av/på.

Les mer om målere på NVEs hjemmesider

Norsk Elektroteknisk komite, NEK, har laget en webside hvor du finner mer informasjon om HAN-porten. 

Hvordan kan jeg være sikker på at uvedkommende ikke får tilgang til mine data? +

Kraftbransjen er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Datatilsynet har bidratt til sikkerhetsveilederen fra NVE for de nye digitale målerne.

Hvor får jeg oversikt over forbruket mitt? +

Når du logger deg inn på Min Side her vil du få full oversikt over forbruket ditt pr time/dag/uke/år. Måleren registrerer forbruket ditt en gang i timen. Verdiene for forbruket ditt i dag, kommer inn etter kl. 09.00 neste dag.

Hva er strålestyrken til måleren? +

Målerne kommuniserer i et såkalt RF-Mesh-nett i henhold til Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)

Fribruksforskriften kan du lese her.

Måleren kommuniserer jevnlig gjennom hele døgnet innenfor Fribruksforskriftens restriksjoner.

  • Stråling fra Meshnet (radio): ca. 0,2 % av høyest tillatt effekt
  • Strålingen fra antennen er kun aktiv i ca. 1 min. pr. time

Se mer informasjon fra leverandøren Aidon her.

Statens strålevern avviser at de nye strømmålerne er farlige, og har slått fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet. Les mer om hva Statens strålevern sier her.

Kan man koble ethernetporten rett til en ruter for å gjøre avlesningene via kablet forbindelse? +

Målerens RJ-45-port er ikke en ethernet-port og vil ikke bli benyttet som fjernavlesning. Du som eier av anlegget skal i fremtiden kunne anskaffe og tilkoble et HAN-adapter som kan benyttes for å overføre måleverdier dit du ønsker det. Følg med fremover og les mer om dette på nettselskapets hjemmeside.

Hvilke fordeler gir dette til kraftsystemet? +

Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene da prisene er som høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstoppene.

Hvorfor har jeg fått ny måler? +

De nye automatiske strømmålerne registrerer strømforbruket på timebasis, og du slipper å sende oss måleravlesninger. Dette gir muligheter for bedre kontroll og oversikt over eget strømforbruk og mer nøyaktig avregning.

Det er et  myndighetskrav at alle skal få ny automatisk måler innen 1. januar 2019. Innføringen av automatiske strømmålere er landsomfattende og bestemt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet og NVE. Rammeverket for innføringen er gitt gjennom lov og forskrift, og samtlige strømkunder omfattes av ordningen.

Hva gir smart strøm oss som vi ikke har hatt før? +

Smart Strøm vil gi nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Og ikke minst gir digital teknologi absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Smart Strøm gir fordeler både for kundene og kraftsystemet, og er dessuten miljøvennlig teknologi.