Klage på regningen?

Det er viktig at du først tar kontakt med oss dersom det er noe du ikke er enig i vedrørende en regning du har fått. Vi ber om at du sender klagen skriftlig. På den måten blir saksgangen dokumentert slik at begge parter er enige om hva vi faktisk er uenige om.

 

Glitre Energi Nett er tilknyttet Elklagenemda som er etablert av energibedriftene og Forbrukerrådet i fellesskap. Nemnda er offentlig godkjent i statsråd. Dersom det oppstår en konflikt vedrørende avtale/betaling som ikke løses direkte mellom deg som privatkunde og Glitre Energi Nett som selskap, har du adgang til å klage til Elklagenemda.