EHF – for bedrifter

Også bedrifter kan spare tid, penger og miljøet ved å motta elektronisk faktura fra Glitre Energi Nett! Vi benytter standarden Elektronisk HandelsFormat (EHF) som gjør det enkelt å sende og motta elektroniske fakturaer.

 

Hva er en elektronisk faktura for bedrifter?

  • Elektronisk faktura og kreditnota er forsendelse av datafil i standard format til mottaker
  • For offentlige virksomheter er EHF standarden
  • Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav
  • Faktura og kreditnota er ikke en PDF-fil

 

Hvordan komme i gang?
For å kunne motta elektronisk faktura fra oss må du ha et økonomisystem som kan motta og behandle fakturaer på EHF-formatet. Deretter må du inngå en avtale med et aksesspunkt. Et aksesspunkt er en formidler av elektroniske dokumenter og kan sammenliknes med et elektronisk postkontor.

 

Se oversikt over økonomisystemer/leverandører som kan motta og behandle EHF her.

 

Se oversikt over tilgjengelige aksesspunkt her.

 

Slik fungerer EHF

  1. Vi sender EHF-fakturaen til aksesspunktet som vi har avtale med
  2. Aksesspunktet slår opp i adresseregisteret over fakturamottakere (ELMA)
  3. Aksesspunktet sender EHF-fakturaen til ditt aksesspunkt
  4. Du mottar EHF-fakturaen

Du finner mer informasjon om EHF her.