Faktura og betaling

Gjennomfakturering

Fra 1. september, 2016 er kraftleverandørene gitt anledning til å fakturere sine kunder for både strøm og nettleie. Det vil si at Glitre Energi Nett fakturerer kraftleverandøren direkte, for deres kunder. Det ligger an til at ca. 80 prosent av våre nettkunder vil komme under en slik ordning. Derfor vil mange nå utover høsten oppleve at de ikke lenger får faktura fra nettselskapet, men en samlefaktura fra sin kraftleverandør i stedet for.

 

Betalingsutsettelse

Du kan selv utsette betaling av regningen din. På menypunktet Faktura på Min side finner du oversikt over alle fakturaer vi har sendt deg. Der vil du finne en link til betalingsutsettelse utenfor den siste fakturaen dersom den ikke har forfalt. Selvbetjening av betalingsutsettelse betinger også at du ikke har mer enn 1 regning som ikke er betalt.

 

Kontonummer

Kontonummer for betaling av regninger til Glitre Energi Nett er 7058 06 44048.

 

Betalingsmåter

I stedet for giro i posten kan du motta regningen på følgende måter:

 

Fastledd forskuddsfaktureres

Fastleddet på nettleien faktureres på forskudd. Forskuddet gjenspeiler faktureringsperioden. Får du regning hver måned kommer 1/12 av fastleddet på hver regning. Dersom du får regning annen hver måned blir 2/12 av fastleddet fakturert som forskudd på hver regning. Dette gjelder kunder med forbruk under 100 000 kWh i året.