Tilknytning til vårt strømnett

Tilknytning til strømnettet

I Norge har nettselskapene monopol på transport av strøm. I Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse er det Glitre Energi Nett som eier og drifter strømnettet. Et nettselskap har både tilknytnings- og forsyningsplikt overfor sine kunder.

Tilknytningsplikt

  • Et nettselskap har plikt til å gi alle adgang til strømnettet
  • En kunde som bruker strøm, må inngå avtale om nettleie med det lokale nettselskapet
  • En kunde som bruker strøm uten å inngå nettleieavtale, anses likevel for å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie

Forsyningsplikt

  • En kunde som bruker strøm, må inngå avtale om kjøp av strøm fra en kraftleverandør
  • Dersom kunden ikke har inngått avtale med noen kraftleverandør, vil nettselskapet levere kraft i medhold av forsyningsplikten, jfr Energilovens § 3-3

Glitre Energi Nett benytter standard avtaler som vår bransjeorganisasjon, Energi Norge, og forbrukerombudet er enige om.

Mer om leveringsvilkårene

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker(pdf)
Standard vilkår for nettleie og tilknytning for næring (pdf)