Kunde

Velkommen som kunde i Glitre Energi Nett – din netteier i
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse.
Her inne skal du kunne finne svaret på det meste du som kunde lurer på.

Tilknytning til strømnettet

I Norge har nettselskapene monopol på transport av strøm. I Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse er det Glitre Energi Nett som eier og drifter strømnettet. Et nettselskap har både tilknytnings- og forsyningsplikt overfor sine kunder.

Tilknytningsplikt

  • Et nettselskap har plikt til å gi alle adgang til strømnettet
  • En kunde som bruker strøm, må inngå avtale om nettleie med det lokale nettselskapet
  • En kunde som bruker strøm uten å inngå nettleieavtale, anses likevel for å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie

Forsyningsplikt

  • En kunde som bruker strøm, må inngå avtale om kjøp av strøm fra en kraftleverandør
  • Dersom kunden ikke har inngått avtale med noen kraftleverandør, vil nettselskapet levere kraft i medhold av forsyningsplikten, jfr Energilovens § 3-3

Glitre Energi Nett benytter standard avtaler som vår bransjeorganisasjon, Energi Norge, og forbrukerombudet er enige om.

Her kan du lese mer om leveringsvilkårene:

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker (pdf)
Standard vilkår for nettleie og tilknytning for næring (pdf)