Nettleiepriser fra 1. juli 2022

Lurer du på hva nettleien din består av, og hvor mye energileddet og kapasitetsleddet ditt blir fra 1. juli 2022? Da har du kommet til riktig sted.

Nettleiepriser fra 1. juli 2022

Fra 1. juli 2022 innføres det ny nettleiemodell for alle strømkunder i Norge. Den nye nasjonale nettleiemodellen skal gi kundene større mulighet til å påvirke nettleien, og bidra til å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som kunde.

Dette vil være prisen på nettleie fra 1.7.2022. Våre kunder med et årsforbruk under 100 000 kWh vil ha en nettleiepris bestående av et kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter.

  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned.
  • En døgnmaks er den ene timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
  • Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet.
  • De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (FBA) og avgiften til Energifondet, og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

Priser fra 1.7.2022, inkl. gjeldende offentlige avgifter.

 

Nettleiepriser for:
Alle privatkunder
Alle hytter
Energiledd Inkl.mva/fba
Energiledd dag Kl. 06-22 47,25  øre/kWh
Reduksjon energiledd Inkl. mva.
Reduksjon energiledd Kl. 22-06 -12,00 øre/kWh
Kapasitetsledd Inkl.mva.
Kapasitetstrinn 1 0,00 – 1,99 kW 150,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2,00 – 4,99 kW 250,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5,00 – 9,99 kW 410,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10,00 – 14,99 kW 735,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15,00 – 19,99 kW 975,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20,00 – 24,99 kW 1 210,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25,00 – 49,99 kW 1 875,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50,00 – 74,99 kW 2 935,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75,00 – 99,99 kW 3 995,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 100,00 kW – 6 475,00 kr/mnd
  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned.
  • En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
  • Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet.

 

Kapasitetstrappa

Jo mer strøm du bruker på en gang i løpet av en time, jo høyere vil du havne i kapasitetstrappa.

Ny nettleie 4

 

KUNDER MED STRØMMÅLER UTEN KOMMUNIKASJONSMODUL

Kapasitetsleddet for kunder uten kommunikasjonsmodul i strømmåler vil få estimert sitt forbruk over døgnet basert på forventet årsforbruk og normal husholdningsprofil gjennom året. Dette er beregninger som blir gjort i den nasjonale måleverdidatabasen, Elhub. Vi mottar deretter tallene i fra Elhub, med timesoppløsning, og disse går inn i den ordinære avregningen på lik linje med de kundene der vi måler forbruket time for time.

Vi oppfordrer derfor til å sende inn avlesning den 1. hver måned, slik at beregningen Elhub foretar blir mest mulig korrekt for den enkelte kunde.

Priser fra 1.7.2022, inkl. gjeldende offentlige avgifter.

Nettleiepriser for:
Alle kunder med smartmåler uten kom.modul
Inkl.mva/fba
Energiledd
Energiledd Kl. 06-22 47,25 øre/kWh
Reduksjon energiledd
Reduksjon energiledd Kl. 22-06 -12,00 øre/kWh
Kapasitetsledd for ikke fjernavlest måler Inkl. mva.
Kapasitetstrinn 1 0,00 – 1,99 kW 150,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2,00 – 4,99 kW 250,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5,00 – 9,99 kW 410,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10,00 – 14,99 kW 735,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15,00 – 19,99 kW 975,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20,00 – 24,99 kW 1 210,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25,00 – 49,99 kW 1 875,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50,00 – 74,99 kW 2 935,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75,00 – 99,99 kW 3 995,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 100,00 kW – 6 475,00 kr/mnd
Ekstrakostnad for manuell strømmåler Inkl.
mva.
Tariff for ikke
fjernavlest måler
1 875,00 kr/år

 

NÆRINGSKUNDER MED FORBRUK UNDER 100 00 kWh/ÅR

Priser fra 1.7.2022, eks. mva.

Nettleiepriser for:
Alle næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år
Energiledd Eks. mva.
Energiledd Kl. 06-22 36,80  øre/kWh
Reduksjon energiledd Eks. mva.
Reduksjon energiledd Kl. 22-06 – 9,60 øre/kWh
Kapasitetsledd Eks. mva.
Kapasitetstrinn 1 0,00 – 1,99 kW 186,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2,00 – 4,99 kW 266,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5,00 – 9,99 kW 394,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10,00 – 14,99 kW 654,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15,00 – 19,99 kW 846,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20,00 – 24,99 kW 1 034,67 kr/md
Kapasitetstrinn 7 25,00 – 49,99 kW 1 566,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50,00 – 74,99 kW 2 414,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75,00 – 99,99 kW 3 262,67 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 100,00 kW – 5 246,67 kr/mnd

 

Se hva du betaler i nettleie nå ved å klikke her