API for nettleiepriser

Vi har laget et API for nettleiepriser slik at kunder som ønsker det kan hente ut informasjon om sin nettleie som hjelper de å bruke strøm smartere.

Hva er et API?

API er et hjelpeverktøy som brukes i programmering eller et grensesnitt mot en eller flere tjenester i et operativsystem, en databasetjener eller lignende. Vårt API er et verktøy kunden kan bruke for å styre strømforbruket etter nettleieprisen.

 

Hvorfor har vi laget et API?

Bakgrunnen for at vi har laget et nettleie-API er innføring av ny nettleiemodell fra 01.07.2022. Den nye nettleiemodellen har tydeliggjort ønsket mange kunder, og særlig de som har smarte hjem, har for å kunne bruke totalprisen de betaler for strøm (spotpris) og nettleie til å styre hjemmet og forbruket på en bedre måte.

Hvordan hente ut en API-nøkkel

For å kunne hente ut en API-nøkkel må du logge deg inn på Min Side. Under fanen «Nettleie» øverst i menyen, vil du kunne gå videre inn på API for nettleiepriser. Der vil du finne et vilkårsskjema vi ber deg lese igjennom før du ber om API-nøkkel via skjemaet som er oppført der. En API-nøkkel vil distribueres til deg på SMS innen 2 virkedager.