Ny, nasjonal nettleie

Du som kunde har nå større mulighet til å påvirke nettleien din, og samtidig bidra til å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Sammen sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som kunde. 

Bakgrunnen for endringen er at vi må utnytte strømnettet smartere, slik at forbrukstoppene blir lavere og vi unngår unødvendige utbygginger for kapasitet i strømnettet som egentlig allerede er der.

Frem mot år 2040 vil strømforbruket i Norge øke med rundt 25% ifølge analyser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Da er det viktig at vi etablerer gode strømvaner allerede nå for å unngå dyre utbygginger av strømnettet som fører til høyere nettleie.

Strømnettet er et spleiselag som betales av strømkunder gjennom nettleien. Dersom vi klarer å utnytte kapasiteten i strømnettet som allerede er der vil vi kunne holde kostnadene i nettleien lavest mulig.

Den nasjonale nettleiemodellen vil belønne de kundene som er flinke til å jevne ut forbruket sitt utover døgnet og som dermed unngår høye forbrukstopper. Det vil si at jo mindre strøm du bruker på en gang, jo mindre nettleie vil du få.

Graf over en vanlig/faktisk strømdag Graf over optimal strømdag

Hvordan er nettleieprisen satt sammen

La oss dele opp nettleieprisen i tre; et kapasitetsledd, et energiledd og offentlige avgifter

Kapasitetsledd er et beløp som baserer seg på gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig. Det er viktig å påpeke at de tre døgnmaksene kan ikke oppstå innenfor samme døgn i måneden. De er fordelt ut på tre forskjellige døgn i måneden.  Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd.

Energiledd beregnes fortsatt ut ifra hvor mange kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Energileddet vil være redusert mellom kl. 22-06. Har du elbil anbefaler vi å starte ladingen kl 22, men vi fraråder å sette på oppvaskmaskinen og vaskemaskinen på natten – dette har med brannsikkerhet å gjøre. 

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet (Enovaavgift), og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

 

Smart nettleie videreføres og forenkles

Er du husholdningskunde hos oss har du mest sannsynlig vært endel av pilotprosjektet vårt Smart Nettleie, og kjenner derfor kanskje til begrepet kapasitetsledd. I februar 2020 innførte vi smart nettleie med redusert nettleie om natten fra kl. 22 til kl. 06. Og i april 2021 endret vi fastleddet til et kapasitetsledd. Disse endringene ble gjort som et pilotprosjekt sammen med andre nettselskap i Norge, for å finne en nasjonal nettleiemodell. Fra 1. juli 2022 ble derfor ikke endringene så store for deg som er husholdningskunde hos Glitre Energi Nett. Energileddet vil fortsatt være redusert mellom kl. 22-06, og kapasitetsleddet ditt blir enklere å kunne gjøre noe med ettersom det er basert på gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine den aktuelle måneden. Slik kan du enkelt jevne ut forbruket fra måned til måned.

Nye nettleiepriser fra 1.7.2022

Nettleiepriser for:
Alle privatkunder
Alle hytter
Byggestrøm
Energiledd Inkl.mva/fba
Energiledd dag Kl. 06-22 47,25  øre/kWh
Reduksjon energiledd Inkl. mva.
Reduksjon energiledd Kl. 22-06 -12,00 øre/kWh
Kapasitetsledd Inkl.mva.
Kapasitetstrinn 1 0,00 – 1,99 kW 150,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2,00 – 4,99 kW 250,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5,00 – 9,99 kW 410,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10,00 – 14,99 kW 735,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15,00 – 19,99 kW 975,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20,00 – 24,99 kW 1 210,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25,00 – 49,99 kW 1 875,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50,00 – 74,99 kW 2 935,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75,00 – 99,99 kW 3 995,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 100,00 kW – 6 475,00 kr/mnd

Alle priser er inkl. mva og offentlige avgifter. 

  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned.
  • En døgnmaks er den høyeste timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
  • Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet.

 

Kapasitetstrappa

Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Ny nettleie 4

 

Alt om nettleiepriser finner du her

Du lurer kanskje på..

Hva nettleie er +

Bor du i Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner eller Finse er du nettkunde hos Glitre Energi Nett.

Nettleie betaler du for å kunne få strøm overført fra der den ble produsert og hjem til deg. Nettleie er et spleiselag og det du betaler er med på å sikre stabil og sikker strømforsyning, og dekker vedlikehold og utbygging av strømnettet der du bor.

Hvorfor nettleien endres nå når strømprisene er så høye +

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene våre nå når prisene er svært høye – det positive er at du får nå større mulighet til å påvirke nettleien.  

Hvem som vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag +

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.  

Hvordan vi kan være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk +

Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.  

Hvordan jeg kan følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig +

Ved å laste ned appen vår, Glitre Energi Nett, kan du få god oversikt over kapasitetstoppene dine. Når 1. juli ankommer vil vi også gjøre en endring i appen som gjør at du kan til enhver tid se til hvilke 3 døgnmakser i nåværende måned som er dine høyeste slik at du til enhver tid har kontroll på det. Vi får inn dine forbruksdata dagen etter, det vil si at vi ligger en dag bak. Ønsker du å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Da må du først og fremst be oss om å åpne den. Det kan du enkelt gjøre fra Min Side.

Du kan også logge inn på Min Side kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid.

 

Ny nettleiemodell

Fra 1. juli 2022 får alle i Norge ny, nasjonal nettleiemodell.

Da kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet.

Se filmen om hvorfor det er behov for ny nettleiemodell nå.