Historiske nettleiepriser

Lurer du på hva du har betalt i nettleie tidligere?

Historiske nettleiepriser

På denne siden vil du finne alle nettleiepriser Glitre Energi Nett har hatt 3 år tilbake i tid.

Ønsker du å vite hva nettleieprisen var enda lengre tilbake i tid ber vi deg kontakte kundeservice.

Bruk sidemenyen for å finne prisene for det året du ønsker å finne.

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk under 100 000 kWh

I 2021 hadde vi prisendring to ganger i løpet av året.
Vi endret priser 1.10.21 og 1.4.21.

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under 100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

Priser fra 1.10.2021

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning – Smart nettleie
Kapasitetsledd, trinn 1 1 300 1 625 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 2 1600 2000 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 3 2000 2500 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 4 2400 3000 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 19,30 44,99 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 17,80 43,11 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Husholdning uten Smart nettleie
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 19,30 44,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 17,80 43,11 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastledd 2 100 2 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 18,30 43,74 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 16,80 41,86 øre/kWh
Byggestrøm
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 19,30 44,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 17,80 43,11 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd 19,30 44,99 øre/kWh

 

Last ned fullstendig prisliste på pdf

 

Priser fra 1.4.21

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning – Smart nettleie
Kapasitetsledd, trinn 1 1 300 1 625 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 2 1600 2000 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 3 2000 2500 kr/år
Kapasitetsledd, trinn 4 2400 3000 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 16,80 41,86 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 15,30 39,99 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Husholdning uten Smart nettleie
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 16,80 41,86 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 15,30 39,99 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastledd 2 100 2 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 15,80 40,61 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 14,30 38,74 øre/kWh
Byggestrøm
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 16,80 41,86 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 15,30 39,99 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd 16,80 41,86 øre/kWh

 

Last ned fullstendig prisliste på pdf

 

Priser fra 1.1.21

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning – Smart nettleie
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 20,10 45,99 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 (nov-mars) -9,6 -12,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 18,30 43,74 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 (april-okt) – 2 – 2,5 øre/kWh
Husholdning – ordinær nettleie
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 20,10 45,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 18,30 43,74 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastledd 2 100 2 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 19,10 44,74 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 17,30 42,49 øre/kWh
Byggestrøm
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 20,10 45,99 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 18,30 43,74 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd 20,10 45,99 øre/kWh

 

Last ned fullstendig prisliste på pdf

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk over 100 000 kWh

I 2021 hadde vi prisendring to ganger i løpet av året.
Vi endret priser 1.4.21 og 1.10.21. 

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter 2 ganger årlig (hvert halvår), som sjekker forbruket  og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

Priser fra 1.10.21

Prioritert tilknytning for kunder med forbruk over 100 000 kWh/år

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastledd (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 900
75
768
64
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 684
57
600
50
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Effektledd sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh

 

Fba = forbruksavgift 16,69 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %.
På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

Fleksibelt Forbruk

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastledd
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 8,60 6,10 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 8,00 5,80 øre/kWh
Energiledd sommer 7,00 5,60 øre/kWh

 

Innmating

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,35 1,35 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

Last ned fullstendig prisliste på pdf

 

Priser fra 1.4.21

Prioritert tilknytning for kunder med forbruk over 100 000 kWh/år

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastledd (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 900
75
768
64
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 684
57
600
50
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Effektledd sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh

 

Fba = forbruksavgift 16,69 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %.
På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

Fleksibelt Forbruk

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastledd
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 6,10 3,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 5,50 3,30 øre/kWh
Energiledd sommer 4,50 3,10 øre/kWh

 

Innmating

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,35 1,35 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

Last ned fullstendig prisliste på pdf

 

Priser fra 1.1.21

Prioritert tilknytning for kunder med forbruk over 100 000 kWh/år

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 900
75
768
64
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 684
57
600
50
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

 

Fba = forbruksavgift 16,69 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %.
På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

Fleksibelt Forbruk

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, des, jan og feb 40 40 kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

Innmating

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,35 1,35 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

Last ned fullstendig prisliste på pdf

 

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk under 100 000 kWh

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh. Til informasjon har vi gjort om vinterhalvåret på forbruk under 100 000 kWh, vinteren er blitt lik den vi hele tiden har hatt på forbruk over 100 000 kWh, dvs. at vinteren gjelder fra 01.10 – 31.03.

Priser fra 1.1.2020

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks. mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning /Byggestrøm
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 23,63 49,70 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 (nov-mars)
Gjelder fra 1/3-20
-11,2 -14,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 21,83 47,45 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastbeløp 1 800 2 250 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 22,63 48,45 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 20,83 46,20 øre/kWh
Hytter
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter 23,63 49,70 øre/kWh

 

Priseksempler husholdning

10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 250 kr 1 250 kr 1 250 kr
Energi (73/27*) 4 909 kr 9 819 kr 14 728 kr
Sum 6 159 kr 11 069 kr 15 978 kr
Øre/kWh 61,59 55,34 53,26

 

Priseeksemplet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

Last ned prisliste på pdf her.

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk over 100 000 kWh

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

Prioritert tilknytning for kunder med forbruk over 100 000 kWh/år

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd < 300 kW vinter 1 044
87
888
74
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 804
67
708
59
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd < 300 kW sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

Fba = forbruksavgift 16,13 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

Fleksibelt Forbruk

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

Innmating

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,21 1,21 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.

 

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk under 100 000 kWh

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh. Til informasjon har vi gjort om vinterhalvåret på forbruk under 100 000 kWh, vinteren er blitt lik den vi hele tiden har hatt på forbruk over 100 000 kWh, dvs. at vinteren gjelder fra 01.10 – 31.03.

Priser fra 1.1.2019

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks. mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning /Byggestrøm
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 23,63 49,33 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 21,83 47,08 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastbeløp 1 800 2 250 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 22,63 48,08 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 20,83 45,83 øre/kWh
Hytter
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter 23,63 49,33 øre/kWh

 

Priseksempler husholdning

10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 250 kr 1 250 kr 1 250 kr
Energi (73/27*) 4 872 kr 9 744 kr 14 615 kr
Sum 6 122 kr 10 994 kr 15 865 kr
Øre/kWh 61,22 54,97 52,88

 

Priseeksemplet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

Last ned prisliste på pdf her.

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk over 100 000 kWh

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

Prioritert tilknytning med forbruk over 100 000 kWh/år

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd < 300 kW vinter 1 044
87
888
74
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 804
67
708
59
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd < 300 kW sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

Fba = forbruksavgift 15,83 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

Fleksibelt Forbruk

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

Innmating

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,34 1,34 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.